Její organizátoři jistě ani netušili, jak moc bude v době jejího konání toto téma rezonovat společností. Vždyť současná epidemiologická krize přelila mnoho každodenních mezilidských interakcí do virtuálního prostředí.

Letos poprvé (a doufejme, že i naposledy), jsou tedy téměř veškeré aktivity jindy živého lidského hemžení na mnoha vědeckých institucích po celé republice, proměněny do jedniček a nul a přemístěny po sítích přímo do vašich domovů. Bude se streamovat, koukat na předtočená videa, budou se poslouchat přednášky a podcasty ze záznamu, navštěvovat virtuální exkurze…

To vše odstartuje, i na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, dnes, tedy v pátek 27. listopadu od 17 hodin.

V centru pozornosti bude tentokrát Youtube kanál UJEP, je však třeba upozornit, že na videa s relevantní tematikou se dostanete pouze s konkrétním odkazem, který získáte v profilu naší univerzity na www.nocvedcu.cz (přesný odkaz v seznamu níže).

„Kromě video tutoriálů k práci s různými technologiemi (např. drony) a video exkurzí do laboratoří UJEP se vás z Ústí nad Labem pokusíme nadchnout pro vědu video prezentacemi propojujícími technické obory například s uměním, psychologií či se zdravovědami,“ vysvětluje prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík.

Již od 17 hodin poběží přes aplikaci Microsoft Teams taktéž živá a živě streamovaná soutěž v programování robotů, k níž se mohou aktivně připojit všichni, od dětí až po seniory (odkaz k připojení níže).

YOUTUBE bude tím hlavním kanálem, na kterém bude od 19:00 do cca 21:00 h live streamovaná opět živá panelová diskuze odborníků na téma DIGITALIZACE SPOLEČNOSTI. Zástupci nejrůznějších oborů lidské činnosti se k problematice digitalizace společnosti vyjádří z pohledu svého odborného zaměření (antropologie, autonomní mobilita, psychologie, AI ve zdravotnictví, ekonomika a byznys, umění, informatika a datová analýza a další). Na otázky moderátora Aleše Vlka, mimo jiné zakladatele portálu vedavyzkum.cz, budou reagovat:

- Sára Boutall, absolventka Oxfordu, archeoložka a kulturoložka; AI startupy

- Karim Tarakji,  FUD UJEP; digitalizace v uměleckých oborech

- Zbyšek Posel, PřF UJEP; nový multioborový studijní program DATA Science

- Otakar Fleischmann, PF UJEP; pedagog, psycholog, psychoterapeut, pracovník Zdravotnické záchranné služby ÚK

- Ludmila Nováková, FSI UJEP; využití AI v energetice a strojírenství 

- Petr Achs, Inovační centrum ÚK, absolvent UJEP; problematika učení umělé inteligence, autonomní mobilita

- Tomáš Siviček, FSE UJEP; digitální zdravotnictví, online výuka, konference apod.

„Během debaty bude sledujícím otevřena možnost ptát se účinkujících přes aplikaci sli.do,“ upozorňuje prorektor Pavel Doulík.

Mysleli jsme i na potravu pro uši a máme přichystané další z nově vznikající řady univerzitních podcastů, tentokrát s doc. Ing. Janem Pacinou, Ph.D., o využití geoinformačních systémů v dálkovém průzkumu Země, o dracích a vykopávkách v Súdánu, o létání s drony a o práci na Fakultě životního prostředí UJEP.

„Pevně věříme, že v ústecké, ale i té mimoústecké, veřejnosti naše videa a živé přenosy dne 27. listopadu večer v rámci Noci vědců rozsvítí světlo poznání a zájmu poznávat nové, tvořit jedinečné, dozvídat se a spolupracovat,“ uzavírá prof. Doulík.

Na závěr vyzdvihněme alespoň jednu nespornou výhodu přesunu nejživější vědecko-popularizační akce roku do online prostředí: veškeré výstupy z letošní Noci vědců budou veřejně přístupné i po akci. Www.nocvedcu.cz se tak může stát inspirací pro mnoho žáků a studentů, ale i učitelů a rodičů, kteří v dnešní době podnětný audiovizuální materiál jistě ocení.

Světlo vědy tak vpustíme do tmy i letos. Jen se s vámi, místo v kampusu, potkáme na našich sítích. Nenechte nás v tom samotné. Sviťte s námi! Připojte se k nám!

Odkazy, které budete k účasti na letošní Noci vědců potřebovat (funkční od 27. 11. odpoledne):

Rozcestník k získání odkazů na Youtube videa: https://www.nocvedcu.cz/misto/582-ujep-online

Programování robotů s katedrou informatiky PřF UJEP od 17:00:

Odkaz pro ZŠ - https://gaia.ki.ujep.cz/b/jar-fbs-9fz-3tn

Odkaz pro SŠ a starší - https://gaia.ki.ujep.cz/b/jar-ery-un3-p6x

(V případě velkého zájmu jsme připraveni spustit 3. stanoviště.)

Živě streamovaná debata na téma digitalizace společnosti od 19:00 h: https://www.youtube.com/channel/UCam-tKykZzEKKa8rvRym4wg

FB UJEP: 

https://www.facebook.com/ujep.cz

IG UJEP: 

https://www.instagram.com/ujepul/

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP