Během léta se může ústecká veřejnost setkávat s vědou nejen na přednáškách z cyklu Café Nobel! Program Piknik Nobel, jak se letošní letní přednášková novinka nazývá, tvoří témata věnovaná např. bioluminiscenci, nakládání s odpady, geneticky modifikovaným organismům, novým materiálům apod. 

„Přednášky se budou konat pod širým nebem ve venkovním amfiteátru v univerzitním kampusu a za každého počasí. Nebude-li příznivé, přesunou se do přilehlých prostor Fialové auly Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP,“ upozorňují organizátoři Josef Trögl a Diana Nebeská z Fakulty životního prostředí UJEP.

Program Piknik Nobel:

4. 8.     Josef Trögl: Jak to dělají světlušky. Povídání o bioluminiscenci

organismů

11. 8.   Tomáš Lank: Nakládání s odpady u nás a jinde ve světě

18. 8.   Hana Auer Malinská: Geneticky modifikované organismy – proč

            všechen ten povyk?

25. 8.   Jan Macháč: Zelené střechy a jejich přínos pro města z pohledu

           ekosystémových služeb

1. 9.     Jiří Orava: Materiály v proměnách času. Umíme to lépe než příroda?

8. 9.     Stanislava Musilová: Ženy za katrem. V síti trestněprávních a

            kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století

15. 9.   Jaroslav Nýdrle a Dominik Brétt: Proč mapy lžou – kudy vede cesta k

            moři? Historie a současné výzvy kartografie

Vstup na přednášky je volný, nápoje a drobné občerstvení zajišťuje Čajovna U vysmátý žáby. Další informace včetně podrobných anotací přednášek a stručných medailonků přednášejících si můžete přečíst na webu Café Nobel.

Venkovní amfiteátr se nachází cca 100 metrů rovně od hlavního vchodu do Kampusu UJEP z Pasteurovy ulice v Ústí nad Labem.

Cyklus přednášek Piknik Nobel vznikl ve spolupráci s projektem č. 304011U405 Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP