Návštěvy budou probíhat za těchto podmínek:

Návštěvy budou uskutečněny pouze na základě předchozí rezervace, dle pravidel jednotlivých domovů pro seniory.

Návštěvníci před vstupem předloží písemný doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem o tom, že absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetřeni nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocněni COVID-19 a předloží o tom písemný doklad vystavený praktickým lékařem. 

Návštěvníci budou po celou dobu návštěvy používat vlastní respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, při vstupu jim bude změřena teplota a vydezinfikují si ruce. Při teplotě 37,50C a vyšší nebo jiném pozitivním příznaku nemoci (suchý kašel, obtížné dýchání) nebude umožněn vstup.

Dle pravidel jednotlivých domovů pro seniory může být omezena doba návštěvy i počet osob. Doporučujeme proto, před návštěvou domova pro seniory, seznámit se s pravidly, která budou nejpozději v pátek 4. prosince zveřejněna na internetových stránkách jednotlivých domovů pro seniory.

V Domově pro seniory Dobětice a Velké Březno budou návštěvy možné až od pondělí 7. prosince. Návštěvy v Domově pro seniory Chlumec pak budou z provozních důvodů probíhat individuálně po předchozí dohodě se sociální pracovnicí.

Vláda ČR na jednání dne 30. 11. schválila s účinností od 5. 12. rozšíření výjimek pro návštěvy klientů domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb pobytového typu takto: „Zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetřeni nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocněni COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodrženi dalších režimových opatřeni poskytovatele.“

Tomáš Vlach – náměstek primátora, Magistrát města Ústí nad Labem