V kategorii A vyhrál Matěj Kritzbach ze Základní školy Svážná v Mostě, v kategorii B byla nejúspěšnější Šárka Kolenatá z Gymnázia Čs. Dobrovolců v Teplicích a v kategorii C zvítězil Lukáš Lev z Gymnázia Havlíčkova v Roudnici nad Labem.

Patnáctý ročník Logické olympiády byl za historii soutěže rekordní – registrovalo se celkem 94 657 soutěžících ve věku od 3 do 20 let z celé České republiky.

V pátek 4. listopadu proběhlo v Centru přírodovědných a technických oborů UJEP v Ústí nad Labem krajské kolo již 15. ročníku soutěže Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. Soutěž založená nikoli na naučených znalostech, ale na schopnosti logicky uvažovat a hledat nová řešení, si klade za cíl pomoci školám ve vyhledávání intelektově nadaných dětí a dětem představit, jak zábavné logické úlohy mohou být.

„Soutěžní zadání je zaměřeno na vrozené rozumové schopnosti a předpokládá jen primární školní znalosti s ohledem na věk dítěte. Třeba pro děti ze školek je celé zadání obrázkové, není potřeba umět ani číst, ani psát,“ popisuje Lucie Měchurová, hlavní koordinátorka Logické olympiády.

Díky soutěži se pořadatelům každoročně daří objevovat skryté talenty, jejichž výsledky často překvapí nejen učitele ale i rodiče, a to i díky faktu, že se do soutěže stále častěji hlásí nejen premianti, ale celé třídy. Do krajského kola v Ústeckém kraji letos postoupilo 150 žáků a studentů. Mezi účastníky byla přibližně polovina studenty 4 a 8letých gymnázií (nejpočetnější výprava přijela z Gymnázia Čs. dobrovolců v Teplicích – 15 účastníků, následovaná 12-člennou skupinou studentů Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem), několik soutěžících bylo z odborných středních škol, zbytek pak z 1. a 2. stupně základních škol (mezi ZŠ měla nejpočetnější zastoupení ZŠ Buzulucká Teplice – škola patří mezi ty spolupracující s Mensou, v krajském kole měla 12 žáků). Nejvíce soutěžících bylo z Teplic (36) a Ústí nad Labem (31), nechyběli účastníci ze vzdálenějších měst našeho kraje – z Chomutova (9), Žatce (7) a Loun (6). Kromě soutěžících jsme v místě akce přivítali i řadu pedagogů, kteří své svěřence doprovázeli a podporovali – za všechny jmenujme např. Blanku Dvořákovou, která dohlížela na úspěšnou výpravu Teplického Gymnázia, a v neposlední řadě pak také ředitele Gymnázia v Žatci Miroslava Řebíčka.

Partnery a podporovateli krajského kola Logické olympiády v Ústeckém kraji jsou Magistrát města Ústí nad Labem, Ústecký kraj, Univerzita J. E. Purkyně a Ing. Karel Dusbaba. Proto jsme velmi rádi, že na úvod soutěžního dne k nám zavítali i vzácní hosté, zástupci partnerských institucí. Za Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem to byl její prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík, který popřál hodně štěstí soutěžícím v kategorii A. Za město Ústí nad Labem přišel účastníky v kategorii B pozdravit náměstek primátora města Bohumil Ježek. Studenti středních škol v kategorii C měli návštěvu početnější, za Krajský úřad Ústeckého kraje k nim promluvila radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková, doprovodili ji vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Roman Kovář a vedoucí oddělení mládeže a sportu Iva Kimmerová.

A jak vše dopadlo? Se zadáním testů si nejlépe poradili: Kategorie A: 1. místo Matěj Kritzbach - ZŠ Svážná Most, 2. místo Vojtěch Bureš - ZŠ a MŠ Tisá, okr. Ústí nad Labem, 3. místo Anežka Pohořelská - ZŠ a MŠ Tisá, okr. Ústí nad Labem. Kategorie B: 1. místo Šárka Kolenatá - Gymnázium Čs. dobrovolců Teplice, 2. místo Vladimír Fronc - Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice, 3. místo Richard Šulc - Gymnázium Jateční Ústí nad Labem. Kategorie C: 1. místo Lukáš Lev - Gymnázium Havlíčkova Roudnice nad Labem, 2. místo Ondřej Švihnos - Gymnázium Komenského náměstí Děčín, 3. místo Vojtěch Brož - Gymnázium Jateční Ústí nad Labem.

Do celostátního finále, které se uskuteční v pondělí 28. listopadu, postupuje v každé kategorii 65 nejúspěšnějších řešitelů krajských kol. O hodnotné ceny v podobě elektroniky a deskových her se letos utkají v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kam se soutěž vrací po 13 letech.

O Logické olympiádě…
Logickou olympiádu pořádá Mensa České republiky. Dlouholetými generálními partnery soutěže jsou Open Gate – gymnázium a základní škola a Nadace The Kellner Family Foundation. Soutěž finančně podpořilo také mnoho krajů, měst a obcí i komerčních subjektů a jednotlivců. Mediálním partnerem Logické olympiády 2022 jsou Právo a Novinky.cz Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Mensa České republiky byla založena v roce 1991 a od té doby se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou veřejnost. Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi, Mensa provádí testování IQ veřejnosti, zřizuje Kluby nadaných dětí, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřídila vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty. OPEN GATE – gymnázium a základní škola | Otevřená brána budoucnosti Jedno z nejlépe hodnocených osmiletých gymnázií v Česku, na kterém studují děti z dětských domovů, pěstounských rodin nebo z finančně znevýhodněných rodin společně s těmi, kterým školné platí rodiče. Je to díky Nadaci The Kellner Family Foundation. Ta poskytla stipendium již 357 gymnazistům. Na Open Gate učíme tak, jak bychom se sami chtěli učit: interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na jazyky a osobní talent studentů. Studenti si mohou vybrat, zda Open Gate zakončí absolvováním mezinárodně uznávané maturitní zkoušky International Bacalaureate (IB) a českou maturitní zkouškou. Nebo si zvolí jednu z těchto zkoušek. Více informací na www.opengate.cz.

Nadace The Kellner Family Foundation
Rodinnou nadaci založili manželé Renáta a Petr Kellnerovi s vizí měnit společnost prostřednictvím kvalitního vzdělávání. Nadace podporuje především dlouhodobé vzdělávací projekty pro žáky základních škol a jejich učitele, středoškoláky i vysokoškoláky. Díky sociálním stipendiím od nadace mohou na Open Gate studovat i mladí lidé, kteří k tomu mají odhodlání a vědomosti, ale nedovolila by jim to jejich sociální situace. Na jejich plnou nebo částečnou podporu každoročně vyčlení nadace největší část darů. Dále nadace udílí granty absolventům českých středních škol, aby mohli pokračovat ve vzdělávání v bakalářských programech na zahraničních univerzitách. Stará se o to, aby se mladé naděje české vědy, umělci nebo třeba ekonomové a lékaři, mohli během náročného, a hlavně nákladného studia v cizině soustředit na školu a vybraný obor. Školné nebo výdaje na bydlení jim pomůže zaplatit nadace. Aby však české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám. Od roku 2010 financuje projekt Pomáháme školám k úspěchu. Učitelé i vedení škol se díky tomu seznamují s novými metodami, zlepšují své profesní dovednosti – zkrátka učí lépe. Ohlas ze strany škol a učitelů je obrovský. A pro nadaci je tenhle projekt tak důležitý, že sem směřuje druhou největší část z ročních darů. Více informací na www.kellnerfoundation.cz.

Koordinátorky krajského kola LO v Ústeckém kraji Iva Berčíková a Petra Pavelková