Tvůrčí centra budou sídlit v různých městech po celém kraji. Vedle základních služeb z oblasti poradenství se každé zaměří na jednu vybranou oblast kulturního a kreativního odvětví. Může jít od herního průmyslu, přes řemeslnou výrobu až po výtvarné umění.

Kreativitu nelze vyčerpat
S nápadem otevřít po celém Ústecku pobočky pro regionální tvůrce přišli lidé kolem platformy Kreativní.uk. Na stejnojmenném webu publikují informace k chystanému projektu a sbírají podněty od místních lidí z oboru.

close Zelená pro Evropu. info Zdroj: Deník zoom_in Zelená pro Evropu. „Jak uvádíme na webu kreativni.uk, kreativitu nelze vyčerpat a čím více ji používáte, tím více jí máte. Byla by chyba tenhle jedinečný zdroj nezapojit do přeměny strukturálně postižených krajů,“ uvedla Lucie Podrápská z Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK), jež je součástí kreativní platformy.

Vedle Inovačního centra se na tvorbě platformy Kreativní.uk a projektu tvůrčích center podílí zástupci a zástupkyně Ústeckého kraje, místní pobočky agentury CzechInvest, či Veřejný sál Hraničář. Právě ten se má stát centrem celé kreativní sítě. Do projektu se dále zapojily spolky a instituce z Litoměřic, Roudnice nad Labem, Mostu, Kadaně, Žatce či Varnsdorfu. Vznikající tvůrčí síť by tak měla protínat celý kraj.

Je nutné investovat do lidí
Podpora kultury a kreativního průmyslu podle autorů zabrání odlivu mladých lidí z kraje, vytvoří nová pracovní místa a přispěje k tvorbě HDP. „Kulturní a kreativní odvětví už dlouhá léta pozitivně proměňují image průmyslových regionů v Evropě a pokud jde o HDP, tak mají přinejmenším stejný ekonomický přínos jako tradiční průmysl,“ vysvětlil Jiří Řehák, náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch.

„Pokud chceme udržet v kraji mladé lidi, je třeba dát jim příležitost k seberealizaci. Všichni mluví o nutnosti investic do lidí namísto do betonu, a tohle je přesně ten případ, kdy se počáteční podpora do aktivit místních talentů může kraji mnohonásobně vrátit,“ dodal Jiří Řehák.

Ústecký kraj je jedním ze tří uhelných regionů. Společně s Karlovarským a Moravskoslezským krajem si rozdělí zhruba 43 miliard korun z evropského Fondu spravedlivé transformace na pomoc uhelným regionům. O peníze na kreativní centra budou autoři žádat v rámci výzev chystaného Operačního programu Spravedlivé transformace.

Václava Marková - Centrum pro dopravu a energetiku