Během nácviku se strážníci zdokonalovali v manipulací se zbraní, v postojích při střelbě a v neposlední řadě se zdokonalovali v mířené střelbě. Zvláště u těchto vybraných strážníků je výcvik střelby, poskytnutí první pomoci a trénink fyzické přípravy více než nutný, neboť tito strážníci jsou na místě zásahů většinou jako první. Nejen strážníci ze skupiny operačního zákroku, ale i ostatní strážníci procházejí tímto výcvikem. V nebližší době je čeká v rámci spolupráce se zdravotní záchrannou službou proškolení v poskytnutí první pomoci.

Jan Novotný, zástupce ředitele MP Ústí nad Labem