V kontextu celorepublikových oslav 17. listopadu a s ním souvisejících událostí pořádá Politologický spolek FF UJEP společně s Filozofickou fakultou UJEP shromáždění, v rámci Festivalu svobody, určené pro akademickou obec i veřejnost. Setkání proběhne ve středu 22. listopadu 2023, jeho účastníci se sejdou v 16 hodin u Lavičky Václava Havla před budovou Filozofické fakulty UJEP.

Houbaření.
VIDEO: Zima si dává načas, houby stále rostou. Nadílka podborováků potěšila

Celou akci tematicky uvedou a odmoderují členové univerzitních studentských spolků, na něž svým slovem k připomenutí listopadových událostí naváže rektor univerzity, doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan Filozofické fakulty, doc. PhDr. Jaroslav Drška, Ph.D., ale i další hosté, kteří poté společně se studenty povedou průvod z univerzitního kampusu do Městských sadů v Ústí nad Labem.

Listopadový průvod svobodyListopadový průvod svobodyZdroj: Studenti UJEP„Myšlenka průvodu navazuje na již několik let pořádané pamětní akce, které se původně odehrávaly v kontextu shromáždění Akademické obce FF UJEP. Letos ale oslavy vychází čistě ze studentské iniciativy a proběhnou ve spolupráci s fakultním Spolkem studentů historických věd a s našimi kolegy z nově vzniklého univerzitního LGBTQ+ spolku. Jsme také velice rádi za přímou podporu ze strany Festivalu svobody, který pomáhá s akcemi tohoto typu,“ zdůraznil předseda Politologického spolku, Bc. Matěj Mrhal.

Před shromážděním, ale i během něho bude průběžně probíhat prodej svíček, které budou mít zájemci možnost umístit k příslušným památníkům. Pro zahřátí bude na místě k dispozici svařené víno. Celý výtěžek z prodeje poputuje k podpoře sbírky Paměť národa, která zprostředkovává veřejně přístupnou online databázi svědků událostí 20. století.

Mohlo by vás zajímat: V Dolních Zálezlech vyrostl nový krám, seženete tam téměř vše

Zdroj: Jan Václahovský