První operaci bypassu na lidském mozku provedl profesor Gazi Yasargil právě v USZ. Na tento výjimečný kongres se sjeli odborníci a specialisté všech kontinentů, kteří přispěli k rozvoji a aplikaci mozkových bypassů. „Musím připomenout profesora Piepgrase z Mayo Clinic v USA, Tullekena z Nizozemí, Charbela v Chicaga. Nejvíce bypassových operací provádí v současné době profesor Tanikawa z Japonska a profesor Xu v Číně, ten provedl poslední rok 1000 bypassových operací,“ řekl profesor Martin Sameš z ústecké Masarykovy nemocnice. Ten vystoupil v Curychu s přednáškou, která se týkala bypassů u chronické ischémie mozku při uzávěru karotické tepny.

Kromě přednášek a diskusních panelů, účastníci kongresu sdíleli své názory na kontroverzní otázky pomocí hlasovacího zařízení. „Při praktické demonstraci byl prezentován nový roboticky - asistovaný digitální mikroskop. Vrcholem kongresu byla emotivní přednáška samotného zakladatele bypassů a průkopníka mikrochirurgie 95letého G. Yasargila,“ dodal  Sameš.  

Během společenského večera proběhla soutěž mladých neurochirurgů o nejlepší přednášku a významné osobnosti neurochirurgie debatovaly o Yasargilovi. Ten byl časopisem Neurosurgery vyhlášen „neurochirurgem 20. století“. Za ním do Curychu se přijížděly inspirovat v 70. a 80. letech minulého století stovky mozkových chirurgů. „Vysoká odborná kvalita a zorganizování kongresu v místě počátku mikrochirurgie bylo významným počinem oboru neurochirurgie v globálním pohledu,“ sdělil Sameš. Z ústecké neuurochirurgie se zúčastnili kongresu ještě dr. Radovnický, dr. Bartoš a dr. Ingrid Concepción z Panamy, která absolvuje na ústeckém pracovišti dvouletou stáž v oboru cévní neurochirurgie.