Autorské čtení představí literární tvorbu autorů, jejichž literatura „překračuje hranice" a kteří sami měli možnost psát a tvořit v jiném kulturním prostředí – Vratislav Maňák v roce 2020 ve Worpswede a Karosh Taha v roce 2021 v Praze. Zároveň reprezentují také nejmladší generaci současné německé a české literární scény. S románem „Rubikova kostka“ získal V. Maňák nominaci na Cenu Evropské unie za literaturu 2017, za román „Im Bauch der Königin” obdržela K. Taha letos Medajli Alfreda Döblina.

„Společně s moderátorkou a organizátorkou mezinárodního festivalu globale° v Brémách, Libuší Černou, s nimi budeme diskutovat nejen o jejich literární tvorbě, ale také o současné měnící se Evropě,“ uvádí doc. Renata Cornejo z KGER FF UJEP

Karosh Taha, autorka románu Im Bauch der Königin.Karosh Taha, autorka románu Im Bauch der Königin.Zdroj: UJEP

Autorské čtení se koná u příležitosti slavnostního předání knižního daru globale° - Festival für grenzüberschreitende Literatur  do fondu Vědecké knihovny UJEP. Dar předá ředitelka festivalu Libuše Černá, která je zároveň moderátorkou česko-německého čtení.

Autorské čtení se koná u příležitosti slavnostního předání knižního daru globale° - Festival für grenzüberschreitende Literatur  do fondu Vědecké knihovny UJEP. Dar předá ředitelka festivalu Libuše Černá, která je zároveň moderátorkou česko-německého čtení.

„Jsem velice ráda, že naše dosavadní vzájemná spolupráce s ústeckou germanistikou dostane takto další dimenzi. Je pro nás podstatné, aby se publikace autorů, které byly diskutovány v minulých letech v rámci festivalu globale°, staly součástí knihovny, ve které nebudou stát jen v regále. Vzhledem k tomu, že jsem původem Češka, je pro mě důležité, aby se knihy dostaly do České republiky. A zde pak už volba univerzity nebyla nijak těžká, neboť ústecká germanistika se již řadu let zásluhou doc. Cornejo profiluje a specializuje na interkulturní literaturu, tedy literaturu překračující hranice,“ uvádí Libuše Černá a doplňuje: „Že k předání dochází letos v říjnu má pro nás navíc symbolický ráz – 2. listopadu 2021 zahájíme v Brémách již 15. ročník tohoto v Německu svým zaměřením jedinečného kulturního festivalu.“

„Jsem velice ráda, že naše dosavadní vzájemná spolupráce vyústila v tento knižní dar, který bezesporu obohatí zdejší, v České republice ojedinělou „interkulturní knihovničku“ německojazyčné literatury, zaměřenou dosud hlavně na autory a autorky českého původu,“ upřesňuje doc. Renata Cornejo. Součástí daru je kromě dvou aktuálně čtených děl také veškerá literatura, která byla  přečtena na předchozích 15. ročnících festivalu globale°.

Autorské čtení je také součástí programu mezinárodního workshopu „Evropa a její hranice v německojazyčné literatuře“, který v těchto dnech pořádá katedra germanistiky.

„Podobně tematicky zaměřené workshopy chceme pořádat každoročně a spojit je ve spolupráci s globale° v Brémách vždy s nějakou zajímavou kulturní akcí. Na říjen 2022 tak plánujeme například prezentovat v Ústí nad Labem výstavu „Ostwärs in den Westen” zprostředkovávající z pohledu očitých svědků pohnuté události na německém velvyslanectví v Praze v r. 1989,” dodává doc. Cornejo.

Autorské čtení se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti (CNFB 8-21-11716), Collegia Bohemica, globale° v Brémách a FF UJEP.

Česko-německé čtení se koná pod záštitou Collegia Bohemica v rámci 23. ročníku Dnů česko-německé kultury. Festival nabízí každoročně širokou paletu kulturních akcí – koncerty, přednášky, promítání filmů, divadelní představení, výstavy nebo autorská čtení na obou stranách hranice v rámci Euroregionu Elbe/Labe.

globale° je festival für grenzüberschreitende Literatur (festival věnovaný literatuře překračující hranice).

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP