Svoji činnost zahájila VK UJEP přesně 28. ledna 2013, kdy došlo ke sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově. Za tento čin dokonce obdržela ocenění Knihovna roku 2013 v kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Rok připomínání 10. výročí s sebou nese zajímavé benefity pro čtenáře. „Na každý desátý den v měsíci, počínaje lednem, je vyhlášena amnestie dlužníků. A tak každému, kdo již 10. ledna vrátí dlužnou knihu do knihovny u výpůjčního pultu, bude dluh odpuštěn,“ říká ředitel knihovny Martin Pečiva.

Ač je v lednu v knihovně „zkouškové“ ticho, je pro návštěvníky připraveno několik zpestření ve formě dvou menších tematických výstav. První z nich nese název Rok 2023 – Evropský rok dovedností.  

Rok 2023 vyhlásila Evropská komise Evropským rokem dovedností. Reflektuje situaci, kdy se evropské podniky potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a narůstá potřeba investovat do odborného vzdělávání a prohlubování dovedností, na nichž se nedílnou měrou podílejí i vysoké školy. Vědecká knihovna vybrala publikace z knihovního fondu, které se tomuto tématu věnují, a vystavuje je ve vitríně své vstupní haly.

Druhá expozice, umístěná tentokrát ve vitrínkách volného výběru, dostala název Knihovna jako podpora studia a vědy. Vědecká knihovna UJEP je nedílnou součástí univerzity. Nabízí podporu pro rozvoj informační gramotnosti studentů a pomáhá jim v utváření klíčových kompetencí pro jejich studium. Akademickým pracovníkům poskytuje informační zázemí k jejich vědecké práci.

„Výstava se zaměřuje na širokou nabídku služeb knihovny, které jsou k dispozici nejen studentům a akademickým pracovníkům, ale i široké veřejnosti,“ uvádí ředitel knihovny.

Na konec ledna je připraveno výjimečné online školení s lektory knihovny nazvané s nadsázkou Ptejte se nás, na co chcete, my na co chceme, odpovíme. Společná konzultace Jiřího Maška a Denisy Vrábľové proběhne ve  čtvrtek 26. ledna od 10 hodin v prostředí MS Teams. Dvojice odborníků se bude snažit zodpovědět všechny dotazy z oblasti citací, rešerší a elektronických zdrojů.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP