Ocenění těchto dvou osobností muzikantského Ústí navrhl primátorovi Zdeněk Kymlička (Agentura FOR), celoživotní pracovník v oblasti kultury. Na úvod krátce představil oba muzikanty:

Jiří Šíma (1934) v šedesátých letech mimo jiné založil a vedl Velký taneční orchestr ústeckého Domu kultury. V té době šlo o jeden z nejlepších amatérských orchestrů v celé republice, což jistě dosvědčí pamětníci této doby. Jen pro zajímavost, známý ústecký saxofonista Jaroslav Jakubovič, který po vpádu okupačních vojsk v roce 1968 emigroval a dnes žije v USA, vydal v roce 2009 CD s názvem Coincidence, kde je v bookletu poděkování velkým muzikantským učitelům, mimo jiné i Svatopluku Košvancovi a Jiřímu Šímovi. Když v roce 1969 emigroval Jiří Šíma do Německa (tenkrát západního), kde se samozřejmě věnoval hudbě nadále, vedení orchestru převzal v roce 1970 druhý oceněný muzikant Pavel Větrovec (1949), který své hudební začátky měl v tomto ústeckém divadle jako korepetitor baletu pod vedením Roberta Brauna.

Mimo jiné spolupracoval i s Kladivadlem. Velký taneční orchestr Domu kultury pod vedením Pavla Větrovce kromě jiného nahrál v ústeckém studiu Československého rozhlasu několik skladeb, které se ale bohužel do dnešních dnů nezachovaly. V roce 1971 na základě úspěšného konkursu přešel Větrovec do divadla Semafor jako člen orchestru Ferdinanda Havlíka. Pak, kromě vlastní skupiny založil i doprovodnou kapelu Evy Pilarové, několik let byl i v orchestru Václava Hybše a v osmdesátých letech přešel k Ladislavu Štaidlovi do orchestru doprovázejícího Karla Gotta. Po odchodu Ladislava Štaidla převzal v roce 1989 vedení tohoto tělesa a s Karlem Gottem spolupracoval až do jeho posledních dnů.

Ačkoliv oba ocenění v posledních letech působili hlavně mimo naše město, tak na své začátky tady nikdy nezapomněli. Více se o obou oceněných můžete dovědět v knize Čas trhnul oponou aneb Jak jsme v Ústí budovali kulturu (vydal AOS Publishing v roce 2017).

Oba doložili své muzikantské schopnosti i na tomto koncertu ve skladbě Forrest Gump Suite, kterou Jiří Šíma dirigoval a Pavel Větrovec se zhostil klavírního partu. Závěrečný ohlas publika potvrdil, že ocenění bylo předáno správným osobnostem a město Ústí nad Labem může být hrdé, že zde působili takové možno říci legendy.

Vladimír Chudomel