V předvečer Světového dne předčasně narozených dětí, ve středu 16. listopadu, byl po setmění purpurově nasvícen kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

close info Zdroj: Krajská zdravotní zoom_in

V návaznosti na Světový den se pak v sobotu 19. listopadu od 10 do 14 hodin uskuteční tradiční setkání předčasně narozených dětí a dětí, které potřebovaly péči Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Akce proběhne v areálu Speciální základní školy a praktické školy Pod Parkem 2788 na ústecké Severní Terase.

Krajská zdravotní má ve svých největších nemocnicích v Ústí nad Labem a Mostě perinatologická centra, která si každý rok v tuto dobu připomínají Světový den předčasně narozených dětí také nasvícením oddělení purpurovou barvou. Součástí ústeckého perinatologického centra jsou Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Součástí mosteckého perinatologického centra je Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní – Nemocnice Most a Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní – Nemocnice Most.

Krajská zdravotní, a.s.