Novinkou je pro letošek kategorie pro mladé do 33 let s příznačným názvem Ekozásek roku. Lidé mohou na www.cenajosefavavrouska.cz posílat své tipy také za výjimečný počin na poli ochrany životního prostředí a za celoživotní přínos pro udržitelný rozvoj a ekologii.

Partnerem nové kategorie Ekozásek roku je přímo rodina Vavrouškova, která věnuje finanční odměnu pro vítěze. „Všichni mladí lidé, kteří dospěli maximálně do kristových let, tedy 33 let včetně, mohou být nominováni v kategorii Ekozásek za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí,“ líčí Eva Vavroušková, partnerka Josefa Vavrouška.

„Již vloni porota ceny vyzdvihla aktivitu dvou mládežnických hnutí: Fridays for Future a Limity jsme my. To nás inspirovalo více pracovat právě s polistopadovou generací, vždyť to jsou právě lidé, kteří v rukou drží budoucnost naší planety,“ doplňuje Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství pro strategické projekty.

Mezi držitele prestižního ocenění patří přes čtyřicet osobností z Česka i zahraniční, mezi nimi také filozof Erazim Kohák, několik ex-ministrů životního prostředí, řada vědců, podnikatelů, ale i zemědělců, politiků nebo pedagogů. Loňskými laureáty jsou přírodovědec, a ekologický novinář Ivan Makásek a zakladatel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. O vítězích rozhoduje 14 členná odborná porota. 

 
Environmentální cenu Josefa Vavrouška vyhlašuje Nadace Partnerství na počest předního českého ekologa a bývalého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška. Od jeho předčasného úmrtí v Tatrách letos uplyne pětadvacet let. Kdo si letos odnese tři skleněné plastiky od akademického malíře Vladimira Kleina, bude jasno 4. června na slavnostním vyhlášení v prostorách Senátu. 

Dlouhodobými partnery ceny jsou firmy Enviros a Inisoft, stejně jako vysoké školy, které mají blízký vztah k ochraně životního prostředí. Patří mezi ně Fakulta životního prostředí ČZU, Přírodovědecké fakulty na  Univerzitě Karlově a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ty v posledních letech doplnila také Mendelova univerzita v Brně, a to i se svou Lesnickou a dřevařskou fakultou, nejnověji pak  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. K dlouhodobým podporovatelům patří také Biologické centrum AV ČR. 

Nominujte do 10. dubna 2020 na www.cenajosefavavrouska.cz/Nominujte

David Kopecký