Jedná se o jeden z nejbezpečnějších prostředků, jak se v současné době chránit proti virovému onemocnění, jako je např. vir SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc Covid-19.

Na tomto významném úspěchu českých vědců se podíleli také výzkumníci z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to nemalým dílem. Při vzájemné spolupráci s firmou PARDAM NANO4FIBERS zúročili desetileté zkušenosti s přípravou antimikrobiálních nanovlákenných membrán v nanovlákenné a mikrobiologické laboratoři Přírodovědecké fakulty UJEP.

„S firmou PARDAM NANO4FIBERS spolupracujeme již léta, na základě smlouvy o spolupráci ve výzkumu a vzdělávání mohou být dokonce naši studenti zapojeni do výzkumu a do praktické výuky ve firmě. Společně jsme vyvinuli antimikrobiální nanovlákenné membrány pro obličejové masky využitelné i v čističkách vzduchu,“ uvádí prof. Pavla Čapková, DrSC., uznávaná vědkyně v oblasti nanomateriálů.

Tým vědců UJEP, prof. Pavla Čapková, DrSc., Mgr. Petr Ryšánek, Ph.D., a Mgr. Lukáš Bystrianský, Ph.D., se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem polymerních nanovlákenných membrán pro širokou škálu využití. Polymerní nanovlákenné membrány jsou během výzkumu chemicky modifikované antimikrobiálními látkami tak, aby nejen mikroorganismy zachytily, ale též i účinně likvidovaly. Vedle antimikrobiální účinnosti je testována také vzdušná a kapalinová propustnost nanovlákenných membrán. 

„Testujeme také stabilitu složení membrán a stabilitu jejich účinnosti v čističkách vzduchu. Tak jsme zjistili, že antimikrobiální nanovlákenné textilie jsou vhodné jak pro čističky vzduchu, tak i jako obličejové ochranné masky,“ upozorňuje prof. Čapková.

Výhodou této technologie je především její cena, proces zvláknění probíhá současně s chemickou modifikací nanovláken. Takto připravené nanotextilie vykazují spolehlivou antimikrobiální aktivitu, která je stabilní (zůstala zachována po 3 týdnech provozu v simulátoru čističky vzduchu).

V této oblasti spolupracují odborníci z UJEP (prof. Čapková, dr. Ryšánek, Dr. Malý a Dr. Poustka) i s dalšími partnery, například s firmou NanoMedical s. r. o., na vývoji nanovlákenných materiálů s léčivými látkami pro krytí ran nebo se společností InoCure s. r. o., při výzkumu nanovlákenných membrán pro záchyt a separaci plynů v průmyslových procesech.

Při této spolupráci je zdrojem informací další výzkumné téma řešené na PřF UJEP Polymerní nanovlákenné membrány pro specifické funkce.

„V případě tohoto výzkumu jsou polymerní nanovlákenné membrány chemicky modifikované nanočásticemi směsných oxidů přechodných kovů a vybranými chemickými látkami za účelem např. degradace živým organizmům škodlivých chemických látek, nervových plynů či cytostatik a pro separaci, záchyt a zpětné využití plynů, jakou jsou metan, CO2 nebo vodík v odpadních plynech,“ upřesňuje Pavla Čapková.

Tyto membrány jsou následně vhodné jako ochranné masky pro osoby pracující s výše zmíněnými nebezpečnými toxickými látkami nebo jako membrány snižující emise v průmyslových procesech. Přidanou hodnotou tohoto výzkumu je skutečnost, že produkty tohoto typu dosud nejsou na trhu. 

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP