„To, že je akce fyzicky zrušena, nás vedlo k úvahám a přesvědčení, že se budeme snažit návštěvníky alespoň virtuálně seznámit s průběhem velikonočního období a svátků – formou oficiálních stránek Muzea v přírodě Zubrnice na facebooku, na webových stránkách www.nmvp.cz a na oficiálním youtube kanálu muzea - prostřednictvím krátkého videa. Nosné téma pro nás budou nadále představovat tradice a zvyky českých Němců – velikonoční a jarní. To vše prostřednictvím krátkých textů, fotografií či slideshow. Na webu, v sekci Živé muzeum, bude představena v on-line podobě výstava Proutí, která je nainstalována fyzicky v Domě z Loubí. Dále zde budou prezentovány významné dny, především během pašijového týdne – počínaje Květnou nedělí,“ uvedla Ivana Mikulecká, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice. A dodala:

„V kostele Sv. Maří Magdaleny je již v současné době nainstalována výstava Jiří Kubový - Ztracené obrazy, která svou povahou reaguje na prostředí kostela, jeho poválečnou podobu a církevní témata obecně. Návštěvníkům bychom ji rádi zprostředkovali minimálně formou fotografií a rozhovoru s autorem. Veřejnosti bude výstava přístupná případně od 12. dubna do 15. července 2021. Při procházce napříč Zubrnicemi chceme návštěvníkům, prostřednictvím jednotlivých zastavení na stezce, představit velikonoční zvyky a tradice. Stezka samotná bude přístupná od 20. března do 6. dubna včetně, povede Mlýnským údolím a bude mít celkem 11 stanovišť. Kdo odevzdá správně vyluštěnou celou tajenku, na toho čeká odměna. Pro obyvatele Zubrnic a okolí jsme připravili výzvu „Vyzdobte si okno nebo zahradu“ s tím, že od 27. března do 6. dubna nám mohou zájemci posílat své fotografie, které poté budou zveřejněny na sociálních sítích muzea. 3D formou bychom rádi návštěvníkům prezentovali vybrané předměty, které jsou úzce spojeny s velikonoční tématikou. Zároveň se chceme i „pochlubit“ aktuálním přírůstkem mezi sbírkovými předměty – zajímavou pomlázkou z textilních pásků, které byly určeny pro výrobu zipů. Tyto pomlázky si dříve pletly dělnice v zubrnické pobočce firmy KOH-I-NOOR.“

Petra Valíčková - pracovník vztahů k veřejnosti, Národní muzeum v přírodě