V loňském roce si muzeum připomnělo příchod Vincence Zahradníka do Zubrnic tématickým „Dnem s Vincencem“ a 230. výročí narození vydáním speciální výroční turistické vizitky. Obojí proběhlo ve spolupráci s Centrem Vincence Zahradníka, které dnes odkaz jeho veřejnosti přibližuje veřejnosti.

 "Velká část Zahradníkova díla je spjata právě se Zubrnicemi. Tento fakt byl také předmětem naší první letošní akce, kterou jsme představili veřejnosti. Jednalo se o Týden s Vincencem, během kterého jsme uveřejňovali virtuální výstavu. Začala 18. ledna na facebooku Muzea v přírodě Zubrnice a skončila 24. ledna," uvedla ředitelka muzea Ivana Mikulecká.V průběhu roku navážou na výstavu ještě další aktivity.

A kdo byl Vincenc Zahradník? Vincenc Zahradník byl nadaný, myšlením pokrokový muž vlasteneckého založení, který se ocitl z trestu za své přichýlení k obrozeneckým tendencím v roce 1820 v Zubrnicích, v malé horské vsi mezi německy hovořícími obyvateli a strávil zde 10 let svého života. Na křehkou a nepříliš průbojnou Zahradníkovu osobnost to mělo nemalý vliv, přesto v pilné práci neustával a z povahy svého kněžského poslání místním pomáhal. Jeho význam zůstal dodnes upozaděn před známějšími kolegy, kterým se dostalo lepších podmínek pro jejich práci. Přesto se v posledních dekádách na různých místech setkáváme s nárůstem zájmu o jeho osobnost.

Petra Valíčková - pracovník vztahů k veřejnosti, Národní muzeum v přírodě Zubrnice