V kategorii A (3. – 5. třída základních škol) zvítězil Richard Šulc ze ZŠ E. Krásnohorské v Ústí nad Labem. První místo mezi žáky druhého stupně základních škol soutěžícími v kategorii B si vybojoval Lukáš Lev z Gymnázia v Roudnici nad Labem. A v kategorii C je vítězem Ráďa Pavelků z Gymnázia a SOŠ dr.Václava Šmejkala v Ústí nad Labem.

Nejvíce zástupců mělo v krajském kole Gymnázium Teplice. Potěšující je, že Ústecký kraj má stále zvyšující je počet zapojených škol. V letošním ročníku jsme jich měli dokonce nejvíce – 447.

Nejlepší soutěžící se znovu utkají na celorepublikovém finále soutěže konaném v pondělí 29. 11. 2021 již tradičně v Míčovně Pražského hradu.

Dlouholetými generálními partnery soutěže jsou Open Gate – gymnázium a základní škola a Nadace The Kellner Family Foundation. Soutěž finančně podpořilo také Statutární město Ústí nad Labem, některé ceny pro účastníky věnoval i Ústecký Kraj. 

Soutěž Logická olympiáda je založena na logických úlohách, nerozhodují zde naučené znalosti, ale přirozené rozumové schopnosti. Olympiáda si klade za cíl odhalit skryté talenty a rozvíjet v žácích logické myšlení.

Mensa je mezinárodní nevládní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Česká pobočka Mensy existuje od roku 1991 a nyní má přes 5 600 členů. Mensa podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, organizuje Logickou olympiádu, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřídila vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty.

Iva Berčíková & Petra Pavelková