Projekt nyní přináší jedinečné informace o tom, kde jsou na našem území významná zimoviště vodních ptáků i informace o jednotlivých druzích prostřednictvím nových webových stránek www.waterbirdmonitoring.info. Sčítání v Česku organizuje Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze jako součást mezinárodního projektu koordinovaného organizací Wetlands International.

Současné změny klimatu mění zažité zvyky vodních ptáků. Mění se místa, kde zimují i početnosti jednotlivých druhů. Mírné zimy jednotlivým druhům dovolují posunout svá evropská zimoviště severovýchodním směrem, chladné zimy je naopak nutí zimovat na jihozápadě kontinentu. Tyto změny vytvářejí nové výzvy pro výzkum i ochranu vodních ptáků. Ptáci pak mohou zimovat i mimo území, která jsou chráněná. Rychlé a intenzivní změny rozšíření jednotlivých druhů probíhají nejen v celoevropském měřítku, ale i uvnitř areálů rozšíření. Na našem území tak vzrůstá význam stojatých vod (přehrad, pískoven a zatopených lomů aj.) vytvořených člověkem v posledních desetiletích. Významným faktorem, který s těmito změnami souvisí, je potravní specializace jednotlivých druhů.

„Na našem území narůstá početnost především býložravých a rybožravých druhů. Tyto změny jsme pozorovali i při loňském sčítání, zjistili jsme nebývalé rekordní počty hus běločelých, celkem více než 55 tisíc jedinců. Zimují u nás pravidelně od 90. let minulého století, kdy bylo centrum zimování na jižní Moravě. Jejich počty narůstají a stále častěji jsou zaznamenávány v různých regionech naší republiky. Letos můžeme také očekávat vyšší počty vzácnějších druhů potápivých kachen zimujících obvykle na pobřeží Baltského moře, které k nám přiletěly v chladných dnech v polovině prosince,“ říká Zuzana Musilová, koordinátorka sčítání v Česku.

Mezinárodní sčítání vodních ptáků se neobejde bez pomoci dobrovolníků. Více než 400 ornitologů v posledních letech sčítá vodní ptáky na více než 800 lokalitách na řekách, rybnících, přehradách i průmyslových vodách po celém našem území. Pro odbornou i laickou veřejnost jsou nyní výsledky Mezinárodního sčítání vodních ptáků v Česku dostupné na webových stránkách www.waterbirdmonitoring.info. Tento portál poskytuje informace o tom, které lokality aktuálně slouží jako významná zimoviště vodních ptáků na základě kritérií o početnosti a druhové diverzitě. (luk)