Vystoupení se seniorům líbilo, odměnili třídu potleskem. Poté děti hrály deskové hry s babičkami a dědečky a všechny děti velmi dojala 101letá paní, která zahrála na klavír a recitovala báseň. Jelikož se tématika vystoupení týkala svátku žen, na konci žáci všem rozdali papírové kytičky – babičky byly dojaté a došlo i na slzy. Celé třídě se akce velmi líbila a povídání o vzpomínkách seniorů všechny zaujalo. Děti si slíbily, že se určitě do DS ještě vypraví.

Žáci 6. B, ZŠ Vojnovičova