Komunitní centrum Zastávka obce Přestanov bude od 9. září do 16. prosince místem neformálního setkávání veřejnosti, nejen přestanovské, s výzkumníky dvou fakult UJEP, životního prostředí a přírodovědecké, v rámci série populárně-naučných přednášek ozřejmujících výzkum na ústecké univerzitě v oblastech, kam tyto dvě fakulty zaměřují svoje výzkumné a vědecké aktivity.  

„Máme v plánu představit  zejména výzkumná témata související se společností v 21. století, ale také jsme připraveni informovat o možnostech studia na UJEP, vycestování do zahraničí v rámci studia či o budoucím uplatnění absolventů,“ vysvětluje hlavní organizátor série přednášek Jiří Orava z FŽP UJEP.

Přednášky se budou v obci Přestanov konat každý čtvrtek od 18.00−19.00 hodin (ve čtrnáctidenní periodě) v novém Komunitním centru Zastávka (Přestanov 18, u zastávky).

Zajištění zajímavých přednášek v Přestanově o vědě v našem regionu má „na svědomí“ starostka obce Přestanov Miroslava Bechyňová: „Smyslem přednášek je přivést vědu neformálním a takřka sousedským způsobem k nám, pokusit se zapřemýšlet nad problémy, které nás obklopují a věda nám je pomáhá řešit. Velice vítáme, že tým vědců z ústecké univerzity se s námi, laiky, podělí o své vědomosti a možná i ukáže, že věda není nuda a že vědec je normální člověk, jen s osobitým pohledem na svět.“ 

Starostka Přestanova organizuje tyto přednášky také pro mladé lidi v Přestanově a jeho okolí. „Velmi rádi bychom jim nabídli cestu, kterou se lze vydat. Víme, že náš region odbornou pomoc mladých vzdělaných lidí skutečně potřebuje a jejich uplatnění je důležité všude kolem nás," uzavírá.

 

Konkrétní přednáškový program

9. 9.     Ing. Jiří Orava, Ph.D. (obyvatel obce) / FŽP
Materiály a jevy inspirované přírodou: Umíme to lépe?

23. 9.   Ing. Tadeáš Wangle, Ph.D. / FŽP
Využití jaderné energie v praxi

7. 10.   prof. Pavla Čapková (vedoucí Ústeckého materiálového centra),doc. Zdeňka Kolská, Mgr. David Poustka / PřF
Nanomateriály v našem životě

21. 10.  Mgr. Pavel Kaule, Mgr. Tereza Dušková / PřF
Chemické pokusy – bengálský oheň apod. (HLAVNĚ DĚTI VÍTÁNY)

4. 11.   Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. (proděkanka pro rozvoj a kvalitu) / PřF
Žhavé téma molekulární genetiky: Editace genomu

18. 11.  prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. / FŽP
Historie, současnost a budoucnost lithia v Krušných horách

2. 12.   Ing. Pavel Krystyník, Ph.D. (vedoucí katedry environmentální chemie a technologie) FŽP
Role námelu při hromadných otravách a v lékařství

16. 12.  Ing. Jaroslav Nýdrle, Ing. Dominik Brétt, doc. Jan Pacina / FŽP 
3D modelování v geografických informačních systémech (mapování pomocí dronů a družic)

Jana Kasaničová - mluvčí UJEP