Letos proběhl projekt s názvem „72 hodin“ aneb „Pomáhám, protože chci“ ve dnech 10. až 13. října. Petrovičtí školáci už šestý rok, spolu s mladými dobrovolníky z celé republiky, ve stejný čas pomáhají přírodě, své obci a spoluobčanům v okolí. Děti z Petrovic tradičně roznáší seniorům obědy. Ekologickou částí programu tentokrát je stavba motýlí zídky vedle hmyzího záhonu a hmyzího hotelu, zbudovaných před rokem. „Zjistili jsme, že má smysl pokračovat v pomoci drobným živočichům a hmyzu,“ uvedla ředitelka školy Květa Leistnerová.

V rámci projektu už dříve děti s rodiči v okolí školy čistily potok, opravovaly poutní kříž, stavěly hmyzí hotel, čistily les kolem krmelce a další akce. V minulých letech se do této akce pořádané Českou radou dětí a mládeže vždy účastnilo kolem třiceti tisíc dobrovolníků v přibližně 650 projektech.

Pavla Vaicová,
ZŠ a MŠ Petrovice