Na workshop do Tisé a Ústí nad Labem se jich i přes nepříznivou covidovou situaci sjelo z obou zemí na 40 a program pro ně zahrnoval jednak intenzivní trénink dovedností spojených s občanskou kuráží, ale také doprovodný program, zaměřený převážně na česko-německé vztahy. Studentky a studenti se krom toho také dozvěděli, jaké metody lze použít při organizování workshopů pro mladé lidi a jak je moderně vzdělávat už od základního školství k tomu, aby se občansky angažovali.

Obě spolupracující univerzity si jsou společně s partnery projektu, Euroregionem Labe a spolkem Aktion Zivilcourage e.V. v Pirně vědomi toho, že občanské vzdělávání ve strukturálně postižených regionech je velmi zanedbávané a také podceňované, proto usilují i tímto projektem o posílení této formy vzdělávání, která si klade za cíl posilovat občanskou participaci a aktivní občanství. Workshop, který se konal od 19. do 21. listopadu, byl další z jejich projektových vzdělávacích aktivit pro studenty VŠ a žáky základních škol.

Lukáš Novotný - UJEP