Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří, Masarykova zdymadla, Brnou či Ústí nad Labem. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno.

Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka. (mm)

Nedávno obdivoval naleštěné modely mašinek, tanků, aut a letadel šestiletý chlapec z Ukrajiny. Jmenoval se Zachar a společnost mu dělaly Eliška, Maruška, Terezka a Viktorka.
Jak ukrajinský chlapec obdivoval mašinky v zámku klukovských snů