Zkouška se skládá z písemné části z porozumění textu, porozumění poslechu, vlastního slohovému textu k zadanému tématu a v druhé části z ústního projevu, kde si studenti připraví na zvolené téma slohovou práci. Dále předvedou své komunikativní dovednosti v rychlých reakcích na německé otázky, které pokládá zkušební komise. Komisi tvoří vyučující německého jazyka našich žáků a lektor z jiné školy, či přímo koordinátor DSD pro ČR.

Hodnocení porozumění textu a poslechu provede počítač. Každý žák má vygenerovaný čárový kód a řešení zapisuje do připravené tabulky. Slohové práce kontrolují speciálně vyškolení lektoři, rodilí mluvčí, působící v jiné zemi, než odkud pocházejí žáci.

Naše škola ZŠ a MŠ SNP 6 jako jediná základní škola v Ústí nad Labem ve spolupráci s ZfA nabízí tuto mezinárodní zkoušku složit žákům s rozšířenou výukou německého jazyka. Ti se od 4. třídy souběžně učí německý i anglický jazyk. V deváté třídě pak mají možnost bezplatně složit Deutsches Sprachdiplom 1. stupně A2/B1.

Schprachdiplom umožňuje žákům studium na středních školách v NSR. Jsme rádi, že i tak složité době se naši žáci dokázali velmi dobře připravit na tuto zkoušku. Zúčastnili se jí v plném počtu a nyní nezbývá nic jiného než čekat na celkové hodnocení zaslané z Německa. Po vyhodnocení všech částí Schprachdiplomu bude žákům slavnostně předán diplom o dosažené jazykové úrovni.

Lenka Kůtková – ZŠ a MŠ SNP Ústí nad Labem