Pravidelně si distanční výuku zpestřují různými aktivitami. Zpočátku se to zdálo nemožné, ale snaží se hýbat, jak v hodinách i mimo ně, součástí pohybové výzvy byly dřepy, skoky i jiné volnočasové aktivity v přírodě.

Volný čas vyplňujeme také čtením (výzva pro čtenáře v měsíci březnu), do kterého jsme zapojili i rodinné příslušníky, pro mnohé to bylo úžasné, učíme se vyhledávat nové informace, zkoumáme vesmír, nejzábavnější byl týden pokusů, které jsme si prakticky vyzkoušeli, natočili a nejvíce užili.

Ale jak udělat radost i ostatním? Přemýšleli jsme, komu pomoci a koho potěšit, kdo to potřebuje. Volba byla jasná, naši senioři, kteří jsou v této době velmi osamoceni. Stali jsme se tedy Ježíškovými vnoučaty a obdarovali jsme babičky v domově pro seniory v Krásném Březně. Podle fotografií jim dárky přinesly spoustu potěšení.

Už jste zkusili psát někomu, koho neznáte? My ano! V rámci výzvy Severočeské vědecké knihovny, Dopis babičce a dědečkovi! V hodině českého jazyka jsme si připomněli, jak takový dopis vypadá, na co nesmíme zapomenout. Během týdne vznikla spousta krásných dopisů s obrázky pro hezčí den, které se prostřednictvím knihovny dostaly do rukou babiček v domě seniorů v Doběticích.

Jak jsme byli mile překvapeni, když nám některé babičky odpověděly! To pro všechny byla odměna! Z těchto aktivit si děti odnášejí nejen vědomosti, poznatky ale i praktické zkušenosti, užijí si spoustu zábavy a legrace, upevňují se jim pro další život kladné charakterové vlastnosti, myslí na druhé!

M. Veigendová – 3.A ZŠ E. Krásnohorské