Po prohlídce školy a úvodním ceremoniálu naši žáci, dva chlapci ze 7. ročníku a tři dívky z 9. ročníku, představili projektové aktivity zaměřené na charitativní činnost v naší škole. Podrobně popsali, jak společně se školním parlamentem zorganizovali sbírku pro ústecký útulek nebo pro řeckou organizaci Archa světa pro znevýhodněné děti z ostrova Chios. Také povyprávěli o vzniku demokracie v naší zemi. Večer žáci zakončili tradičním řeckým tancem a ochutnali místní speciality.

Další den jsme navštívili byzantský klášter Nea Moni, který poskytoval útočiště před nájezdy, a středověké vesnice Anavatos a Avgonyma. Ty byly vystavěné tak, aby splynuly s okolní hornatou krajinou a chránily tak své obyvatele.

Během středečního programu ve škole děti extrahovaly DNA z tropického ovoce a prohlédly si město Chios. Velmi je zaujal příběh Kanarise, místního hrdiny chioského masakru v roce 1822. Poté jsme navštívili radnici a přední představitele města, se kterými žáci diskutovali o principech demokracie a důležitosti charitativní činnosti.

Ve čtvrtek jsme se vydali do muzea věnovanému lokálnímu přírodnímu produktu Masticha – pryskyřice stromu Řečíku lentišku. Měli jsme zde možnost sledovat výrobní proces produktů z mastichy, od pěstování přes sklizeň až po zpracování v širokou nabídku výrobků. Také jsme sestoupili do unikátní krasové jeskyně Olympi a zastavili jsme se v národní památce ostrova, ve středověké vesnici Města. Prošli jsme se dlážděnými uličkami, které lemovaly domy namačkané jeden na druhý, a vdechli jsme mrazivý pocit ohrožení tehdejších obyvatel, kteří vybudovali tento obranný systém před nepřáteli.

Pátek byl věnován projektovému tématu pobytu - festivalu charity. Naši žáci v jeho průběhu předali peněžní dar ze školní sbírky řecké charitativní organizaci Ark of World, jež zajišťuje péči a ochranu dětem žijících v nevyhovujících životních podmínkách. Absolvovali jsme přednášku o historii charity v Řecku a byly nám slavnostně rozdány certifikáty nejen o ukončení pobytu na ostrově Chios, ale celého tříletého mezinárodního projektu Listen and Respect.

Tereza Štolbová, Jana Šindelářová a Markéta Škachová