Nově se také seznamují v rámci nového pojetí informatiky s výukou virtuální. V pátek 10. března 2023 proběhl na naší škole „Projektový den s virtuální technikou“, který si pro děti připravila škola ve spolupráci se společností Virtual Lab. Žáci se mohli seznámit s technologií virtuální reality a vyzkoušet si výuku ve virtuální třídě. S lektory diskutovali na téma virtuálního světa a 3D technologií, rozebírali jejich klady a zápory, jejich využití v praxi a ve škole. Během této diskuze se seznámili s brýlemi Oculus Quest 2 pro virtuální realitu, naučili se je používat, a po tomto zaškolení vstoupili do virtuální třídy.

V této třídě jsou všichni žáci společně s vyučujícím, který může zobrazovat potřebné informace jako např. lidské tělo, složení atmosféry, motor auta apod. ve 3D provedení. S objekty mohli žáci hýbat, zvětšovat, zmenšovat, rozebírat, anebo vzájemně studovat. Cíl projektového dne byl naplněn. Žáci se seznámili s virtuální realitou a poznali její praktické využití při vzdělávání.

Petr Samec, ZŠ Mírová