Základní škola Vojnovičova se již po několikáté tohoto svátku účastní. Naši žáci osmých a devátých ročníků letos vytvořili video obsahující rozhovory s žáky, pedagogy a zástupcem vedení naší školy. Cílem je sebrat různé názory, pohledy a odpovědi na otázku: „Co pro tebe znamená mír?“.

Zeptali jsme se také primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického a jeho náměstka odboru školství Michala Ševcovice. Mezi časté odpovědi dětí patřila možnost trávit čas s rodinou a přáteli, účast v zájmových kroužcích, ale také umění a sport. Pedagogové oceňovali bezpečné cestování po světě a organizování mezinárodních projektů pro školu, ředitelka ZŠ Vojnovičova Marta Maděrová kladla důraz na rodinu a blízké, náměstek na možnost chození do školy jak pro děti, tak i učitele a primátor připomenul hrůzy druhé světové války a její dopad na celý svět s přáním, že se něco takového již nesmí opakovat. Projekt byl nejen pro naši školu velice přínosný a otevřel stále aktuální otázku potřeby míru a česko-německých vztahů.

Gabriela Vrkočová - organizátorka mezinárodních projektů, ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem