V rámci svých aktivit úzce spolupracuje s Policií ČR. V dnešní době je internet běžnou součástí života dětí a je potřeba znát jeho klady i nebezpečí. Zvláště ohrožené jsou právě děti. Je důležité, aby uměly využívat zdroje na internetu a přitom současně dbaly na svou bezpečnost. Smyslem projektu byla právě podpora prevence v oblasti elektronické bezpečnosti, zvýšení informovanosti o rizicích internetu a možnost prevence a pomoci.

Žáci soutěžili v on-line kvízech ve třech kategoriích. V nejmladší kategorii krajského kola pro žáky od 8 do 12 let se umístila na krásném 2. místě Martina Rousková ze 6. B. Diplom a ocenění jí přijel osobně předat Pavel Kucler z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústí nad Labem.

ZŠ a MŠ SNP6 Ústí nad Labem