Žáci si mohli nanečisto vyzkoušet jednání Rady bezpečnosti OSN. Při řešení konkrétního válečného konfliktu se děti snažily najít kompromis, shodu a vytvořit, přijmout a schválit rezoluci RB OSN, museli se seznámit a dodržovat jednací řád, jednotlivé procedury, argumentovat, vyjednávat.

Všechny děti si procvičily nejen své faktografické znalosti, ale také takzvané soft skills – tedy měkké dovednosti. Každý účastník dostal na závěr certifikát a nejaktivnější a nejpodnětnější řečníci také ocenění – nás těší, že mezi oceněnými byla i naše žákyně. Takováto simulační hra je pro děti a jejich budoucí život i chápání světa kolem nich velmi přínosná.

Lucie Marková

Děti na Hravé dílně vyráběly draky
Děti na Hravé dílně vyráběly draky