Aktuálně probíhá elementární příprava a plán směrů města. Řada záměrů je nyní pouze zvažována. Deset projektových fiší je připraveno na posouzení krajem.

Ekologizace provozu zimního stadionu
Projekt rozšiřuje ideu energetické optimalizace provozu zimního stadionu na využití potenciálu všech sportovišť a jejich vzájemné energetické propojení a řízení a je sestaven ze tří etap:
Ekologizace provozu zimního stadionu (výměna osvětlení, zmenšení ledové plochy, kogenerační jednotky)
Energetické centrum (rekonstrukce trafostanice, rozvody pro SMART GRID, fotovoltaická elektrárna, bateriový systém)
Napojení sportovního areálu (sítě, napojení všech objektů, kogenerační jednotky do nových objektů)

Komplexní modernizace veřejného osvětlení
Projekt řeší komplexní modernizaci veřejného osvětlení vč. instalace SMART prvků a solárního napájení a optimalizace prostorového rozmístění světelných bodů na základě generelu veřejného osvětlení. Součástí je rovněž modernizace zapínacích míst zahrnující jejich dálkové ovládání s cílem usnadnit řešení závad.

Odpadové hospodářství
Úvaha o kompletním převzetí odpadového hospodářství.

Přechod města na vodíkovou mobilitu
V návaznosti na rozvoj vodíkové mobility z pohledu MHD a vybudování vodíkové plnící stanice dojde k nahrazení části stávajícího vozového parku města Ústí nad Labem a jeho příspěvkových organizací. Jedná se primárně o osobní vozidla starší 15 let (celkem 20 vozů) a užitková vozidla (celkem 6 vozů).

SMART infrastruktura ZOO pro 21. století
Komplexní transformační projekt z pohledu infrastruktury řešící 5 klíčových oblastí:
návštěvnická infrastruktura (interaktivní aplikace)
hospodaření s vodou (revize geotermálního vrtu, rozvody, retenční nádrže)
alternativní zdroje energie
zelená infrastruktura (ekocentrum, zelené střechy)
odpadové hospodářství (kontejnery, svozová technika)

Sugar Polis Monarchie Ústí (Svět vědy a techniky Cukrovar)
Cílem projektu je přetvořit areál bývalého Cukrovaru na centrum pro inovace v průmyslu, technických oborech a pro ekologickou přeměnu regionu. Součástí záměru vznik několika center, např. Experimentálního centra pro ekonomicko-sociální transformaci uhelných regionů. Měl by tedy vzniknout prostor firmy, univerzity a výzkumné společnosti pro interdisciplinární aplikovaný výzkum a ověřování technologií v praxi.

Technopark Střekov
Cílem projektu je přetvořit nevyužívaný areál na Střekově na zážitkový technický park s vnější i vnitřní muzejní expozicí železniční, lodní a silniční dopravy, se zrekonstruovanou parní vodárnou a s malým depem zubrnické museální železnice. Další část širokého tematického zaměření parku bude tvořit návštěvnické a komunitní centrum, rekvalifikační centrum, zázemí pro kutilskou a učební činnost v oblasti řemesel či atraktivní volnočasové hřiště s technickou tematikou.

Využití geotermální energie pro vytápění kulturních zařízení
Projekt řeší využití geotermálního vrtu v Městských lázní pro vytápění muzea a Severočeského divadla.

Vrbenského lázně – geotermální zdroj
Projekt je složen ze dvou dílčích aktivit, které mohou být případně řešeny i samostatně:
Vybudování nového geotermálního zdroje tepla pro občany na Střekově vč. energetického centra obnovitelných zdrojů
Využití brownfieldu bývalých Vrbenského lázní a obnova jejich původní funkce

Zapojení železničních vleček do systému udržitelné městské mobility Ústí nad Labem
Projekt řeší obnovení a modernizaci nevyužívaných vleček v průmyslových areálech primárně pro nákladní dopravu (tedy podnikatelské využití) vč. testování a využívání vodíkových/bateriových lokomotiv.

Město Ústí nad Labem