Za Chirurgické oddělení Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se ho zúčastnili primář oddělení MUDr. Martin Sauer a MUDr. Otto Johanides. Sympozium bylo součástí kongresu Japonské chirurgické asociace, které se účastnilo celkově více než čtyři tisíce chirurgů.

Účast špiček oboru z předních japonských univerzitních nemocnic zajistilo vysokou odbornou úroveň. Odborná sdělení prezentována primářem MUDr. Martinem Sauerem a MUDr. Ottou Johanidesem se týkala zkušeností s chirurgií aneuryzmatu aorty s robotickou chirurgií.

„Atmosféra byla více než přátelská a při všech setkáních se hovořilo o medicinských i společenských tématech. Nejvíce japonské kolegy zajímala chirurgie prsu, onkochirurgie a z ní nejvíce kolorektální chirurgie s akcentací na chirurgii robotickou. Od japonských kolegů jsme získali nové zkušenosti a navázali kontakty pro další spolupráci,“ pochvaluje si primář MUDr. Martin Sauer.

V příštím roce se uskuteční sympozia rozšířená o účast kolegů z USA, která by měla proběhnout v Pardubicích, v Uherském Hradišti a ve slovenské Bratislavě. Masarykova nemocnice hostila japonské kolegy v rámci 22. Česko-japonského sympozia v roce 2015 na Větruši.

Krajská zdravotní