Pro Ústecký deník byl Rudolf Hoffmann pravidelným oblastním fotoreportérem a redaktorem déle než 20 let. Jeho láska ke sportu má však opravdu dlouhou historii.

Při studiu na železniční průmyslové škole v Děčíně si jeho výrazného sportovního talentu všiml učitel tělesné výchovy. Od té doby se Rudolf účastnil řady atletických závodů v severočeském kraji a později i na republikové úrovni. Jeho doménou se stal trojskok.

close Rudolf Hoffmann byl vynikajícím trojskokanem. info Zdroj: archiv Rudolfa Hoffmanna zoom_in Rudolf Hoffmann byl vynikajícím trojskokanem.

Roky byl členem atletického klubu Spartak v Ústí nad Labem. Zde také spojil sport s jeho dalším výrazným zájmem – s fotografií a po dlouhá léta byl klubovým sportovním fotografem.

Těmto zájmům se věnoval ve svém volném čase. Celý život pracoval jako strojvedoucí v ústeckém lokomotivním depu Československých státních drah.

Naplno se začal fotografii věnovat v důchodovém věku, kdy přirozeně opustil aktivní sportovní kariéru, ale o to více se opřel právě do fotografie.

Tou dobou se také stal dlouholetou oporou naší sportovní redakce a svědomitě zaznamenával mnohé sporty v okrese Ústí nad Labem.

Postupem času se specializoval především na fotbalová utkání. Byl velmi oblíbenou a výraznou osobností. Není tedy náhodou, že se ještě v nedávné době objevil i na titulní straně Magazínu pro seniory.