Byl jedním z průkopníků dětského lékařství mezi praktickými lékaři v Ústí nad Labem. Patřil do skupiny prvních absolventů Fakulty dětského lékařství v Praze , promoval v roce 1956. 

„Od 70. let minulého století až do pokročilého důchodového věku pracoval jako obvodní dětský lékař na různých místech Ústecka, s malou přestávkou i jako dorostový lékař. Protože mu prošla rukama velká část dětí i dorostenců, stal se osobou známou a také oblíbenou. Za jeho práci mu patří velké díky,“ řekl jeho syn MUDr. Ivan Drnek.

Rodině a všem pozůstalým upřímnou soustrast.