Vše odstartuje komentovaná prohlídka výstavy s umělkyněmi, umělci a kurátorkami, která začne v 16.30 hodin. Samotná vernisáž výstavy proběhne následně od 18.00 hodin.

V návaznosti na výstavu Open Parter — opomíjený prostor Masarykovy ulice, kde jsme se především snažili otevřít příběh a historii této lokality a místních obyvatel, se tematicky vracíme do veřejného prostoru parteru. Genius loci tohoto místa, ve kterém trávíme velkou část našeho času, nás motivovalo pojmout tentokrát širší kontext veřejného prostoru se zaměřením na pozapomenuté souvislosti, které jsme postupně rozkrývali z pamětí a příběhů. Zdánlivě objektivní uchopení minulosti otevřelo možnosti k vytvoření nových představ o prostoru a místě skrze kolektivní a individuální paměť osobností, které jim dávají konkrétní váhu.

Formou architektonických a designérských intervencí, uměleckých instalací, diskuzí a happeningů se výstava snaží zdůraznit důležitost veřejného prostoru a jeho funkčnost pro jeho obyvatele. Tentokrát se chceme více zaměřit na degradované a diskutabilní plochy parteru, které mají potenciál stát se plnohodnotnými částmi společenského a kulturního života nejenom tamních obyvatel. Sérií dočasných, ale i trvalých, site-specific instalací a happeningů vybraní vizuální umělci a umělkyně tato místa oživí, kultivují a pokusí se nastínit jejich budoucí možný rozvoj. Hledáním identity těchto míst reagují na jejich problematiku, čímž podtrhují jejich lokální hodnoty. Jednou ze základních ambicí je nejen poukazovat na problémová místa, ale také vyvolávat diskusi a nastiňovat nová řešení nebo přímo iniciovat kroky ke změně. Tato urbánní akupunktura by pak mohla při troše štěstí a naslouchání ze strany establishmentu iniciovat pozitivní změny ve veřejném prostoru. Umění povyšující kvalitu místa — a místo posilující význam umění.

Zaměření uměleckých intervencí vychází z přímé zkušenosti s aktéry v této lokalitě a diskuze s odborníky. Mezi vybraná iniciační témata patří: paměť, město a jeho adaptace na změnu, městská regenerace, místo pro podivnosti, komercionalizace a gentrifikace, přetrvávající upřednostňování soukromých zájmů. Jedním z cílů umění ve veřejném prostoru je nejenom oživit veřejné městské prostory, ale také kulturně vzdělávat společnost a konfrontovat ji s uměleckými principy. V roce 2021 se součástí projektu stane otevřená spolupráce se zdejší organizací Dobrovolnické centrum a Ústeckou komunitní nadací.

Vystavující umělci: APART, Jan Boháč, Barbora Fastrová & Johana Pošová, Laura Fiľáková & Robin Seidl, Vojtěch Groot, Antonín Jirát. Kurátorky: Martina Johnová, Iva Polanecká. 

Výstavní projekt vzniká za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckého kraje. Výstava potrvá do 19. září. 

Dům umění Ústí nad Labem