V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Nemocnici Most bude stávající odběrové centrum rozšířeno o odběrový stan.

„Provozní doba v odběrových stanech v ústecké i mostecké nemocnici bude každý den osmihodinová. Zájemci o rychlotest na průkaz antigenu viru SARS-CoV-2 ve vzorku odebraném stěrem z nosohltanu nemusí mít vystavenou žádanku od praktického lékaře či hygienika. POC antigenní test pro širokou veřejnost je hrazen ze zdravotního pojištění,“ upozorňuje MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

Provoz odběrových stanů pouze pro testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, plocha před budovou „B“, (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin)

Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha před budovou „F“, (pondělí až neděle od 7:00 do 15:00 hodin)

„Nadále odběrová centra společnosti Krajská zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově provádí stěr z nosohltanu na PCR zájemcům odeslaným krajskou hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem, a samoplátcům. Zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč. Test na protilátky, který se provádí z kapilární krve a je plně hrazený žadatelem, stojí 490 Kč,“ dodává MUDr. Tomáš Hrubý.

Provoz odběrových center pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění covid-19:

Masarykova nemocnice v Ústí n. L., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí n. L., budova „T“, pondělí až neděle 7 - 19 hodin

Nemocnice Děčín, U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „H“, pondělí až neděle 8 - 16 hodin

Nemocnice Teplice, Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, pondělí až neděle 8 - 16 hodin

Nemocnice Most, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, pondělí až neděle 7 - 15 hodin

Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, pondělí až neděle 8 - 16 hodin

Krajská zdravotní, a.s.