Nejen větší zoo, ale i menší chovatelská zařízení na Ukrajině potřebují pomoc. Krmení a další potřeby k nim směřují přes polskou Lodž a ukrajinský Lvov.

Zoo Ústí nad Labem také od zítřka (5. března) umožňuje dočasně vstup ženám a dětem z Ukrajiny za 1 Kč. Doufáme, že jim to pomůže alespoň na chvíli pozapomenout na hrůzy války. Pro vstup do zoo stačí předložit platný cestovní pas nebo občanský průkaz Ukrajiny.

Podpůrné stanovisko UCSZOO ukrajinským zoologickým zahradám

Dne 1.3.2022

Unie českých a slovenských zoologických zahrad je společnost zoologických zahrad s licencí Ministerstva životního prostředí ČR a SR. Podle informací, které se k nám průběžně dostávají ukrajinské zoo, zejména Kyjev, Charkov a Nikolajev, se kterými jsme nejvíc v kontaktu, zvládají statečně a s plným nasazením vojenský stav na Ukrajině. UCSZOO podporuje ukrajinské zoo, jejich zaměstnance, zvířata v jejich péči a společnost, které slouží. V této chvíli nás ukrajinské zoo nepožádali o přímou pomoc, ale to se může změnit. UCSZOO je připravená poskytnout, případně koordinovat pomoc ukrajinským zahradám a jejich zaměstnancům, pokud o to požádají. V této chvíli je prostřednictvím Zoo Praha zřízen sbírkový účet č. 43-6804660247/0100, VS 2022, zpráva pro příjemce „Ukrajina” (Údaje pro platby ze zahraničí jsou v tabulce níže), na který UCSZOO doporučuje směřovat veškeré finanční prostředky pro pomoc válkou zasažených zoologických zahrad. Stanovisko UCSZOO vychází z podstaty, že zoologické zahrady a akvária jako odborné instituce spolupracují při záchraně biodiverzity a ohrožených druhů zvířat. Tato spolupráce je mezinárodní a nezávisí na politických postojích. Jsme názoru, že je důležité upozornit na to, že ukrajinští kolegové nemohou tuto svoji úlohu plnit ve válečném stavu, a proto je UCSZOO připravená v budoucnu podpořit svoje kolegy na Ukrajině všemi možnými způsoby.
Erich Kočner, prezident a Rada UCSZOO

Vít Lukáš - vedoucí útvaru kontaktu s veřejností Zoo Ústí nad Labem