O kladném výsledku se delegáti zoo dozvěděli v pátek večer po uzavřeném jednání rady EAZA (EAZA Council). Ústecká zoo se tak díky novému vedení, které představilo ucelenou koncepci respektující trendy moderních zahrad, opět staví na nohy.

Jsou tomu bezmála tři roky, kdy Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií během pravidelné kontroly odebrala ústecké zoo plné členství v této prestižní organizaci. Tomuto problému bylo potřeba věnovat extrémní pozornost, jelikož bez členství by zoo nemohla naplňovat novodobou roli zoologických zahrad v ochraně přírody ani chovat velké množství klíčových druhů zvířat. Nová ředitelka zoo Ilona Pšenková se svým týmem měla pouze rok na nápravu mnoha shledaných pochybení a nastavení nového směřování zoo.

„Uplynulý rok byl pro naši zoo i pro mě osobně extrémně intenzivní. První věcí, kterou jsem musela udělat, bylo sestavení odborného týmu, který se obsáhlou a komplexní problematikou zabýval. Bylo třeba velmi rychle zanalyzovat stávající stav zoo, přijmout potřebná opatření k nápravě a také za velmi krátkou dobu sestavit dlouhodobý plán rozvoje, tzv. generel,“ shrnuje Ilona Pšenková. Tento dokument představí tým zoo zastupitelům města a médiím na podzim letošního roku.

„Poté, co v roce 2019 ústecká zahrada neobhájila plné členství v asociaci EAZA, bylo jasné, že dříve či později budeme muset podniknout několik zásadních kroků a připravit se na velké změny. Jednou z nich bylo dočasné ukončení chovu několika ikonických druhů zvířat, jako jsou např. orangutani, kteří byli v zoo již delší dobu chováni v nevyhovujících podmínkách“ upřesňuje hlavní zooložka Petra Padalíková. „Jsme si vědomi, že odjezd ikonických zvířat je vnímán negativně, ale pokud se má zoo vydat správnou cestou, je tento krok nevyhnutelný. Věříme, že s trvající podporou vedení města i veřejnosti, se ikonické druhy jako jsou sloni, orangutani či nosorožci do Ústí vrátí. Projekty zaměřené na návrat těchto druhů jsou součástí nového a EAZA podporovaného plánu rozvoje zoo“ upřesňuje Padalíková. „Věřím, že návrat do EAZA je prvním krokem na cestě ke smysluplnému rozvoji ústecké zoo. Jsem velmi ráda, že se nám členství podařilo obhájit“ uzavřela Ilona Pšenková.

Vít Lukáš - vedoucí Útvaru kontaktu s veřejností Zoo Ústí nad Labem