Žáci z této základní školy sesbírali a předali k recyklaci 1,23 mobilních telefonů v přepočtu na jednoho žáka školy, čímž si vysloužili první místo v kategorii velkých škol s počtem žáků nad 300. Za svoji aktivitu získali jako odměnu výlet do science centra. Sběrovou kampaň Starý mobil pro Remobil vyhlásil již po čtvrté vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci s neziskovou společností Remobil.

O pořadí školy rozhoduje přepočet vybraných mobilů na žáka. Je to z důvodu, aby byl dodržen spravedlivý přístup a šanci na dobré umístění měly i školy s menším počtem žáků. „Výborné umístění této školy v soutěži potvrzuje, že patří mezi ty nejaktivnější vzdělávací instituce v projektu Recyklohraní. Dalším jejich úspěchem bylo třeba loňské 1. místo v rámci Ústeckého kraje v naší Celoroční hře,“ zdůrazňuje Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní.

close Základní škola Velké Březno z Ústeckého kraje znovu nejlepší ve sběru starých mobilů. info Zdroj: se souhlasem Open Communication zoom_in Základní škola Velké Březno z Ústeckého kraje znovu nejlepší ve sběru starých mobilů.

Všechny mobilní telefony odevzdané v rámci kampaně byly následně vytříděny, použitelné části využity na náhradní díly a zbylé potom předány k recyklaci. Projekt má za cíl upozornit na význam recyklace nepoužívaných telefonů pro životní prostředí.

Vedle samotného sběru, Recyklohraní aktivně podporuje školy ve vzdělávání v oblasti třídění a recyklace. Připravuje pro ně metodiky, osvětové úkoly, webináře a další vzdělávací akce. Dále se věnuje tématům klimatická změna, šetrná spotřeba vody, předcházení vzniku odpadů a odpovědná spotřeba.

Jaké úspory životního prostředí projekt přinesl

Díky zapojení žáků a studentů se podařilo ušetřit 412 497 litrů pitné vody, což postačuje pro více než 4,5 tisíce lidí na jeden den. Vyplývá to z tzv. environmentálního vyúčtování, které v rámci vyhodnocení akce připravila společnost Remobil. Dále se podařilo zabránit emisím ekvivalentu 29 464 kg CO₂ do ovzduší a snížit počet ujetých kilometrů osobními vozidly o 179 584 km. To odpovídá vzdálenosti, jako bychom objeli celou Zemi více než 4krát.

„Ačkoliv jsme letos nedosáhli na loňský rekord, nepřestává nás těšit, že se díky aktivitě zapojených škol daří každoročně předat k recyklaci tisíce vysloužilých mobilů,“ dodává Hana Ansorgová.

Jana Čechová, Open Communication