14.00 - Den s deníkem oficálně začíná. Zatím je tady málo lidí, ale určitě další jsou na cestě! Přijďte i Vy! Máme bohatý kulturní program.

14.29 - S vystoupením začal Dům dětí a mládeže s představením Vězni…

14.33 - …následované vystoupením mažoretek Mateřské školy Motýlek z Krásného Března.

15.02 - Své motorky tady vystavuje Mentos Motorbikers Club.

15:56 - Průběžně během celého odpoledne probíhají rozhovory mezi redaktorem Jannim Vorlíčkem s pozvanými hosty.

16:35 - Akce postupně končí. děkujeme všem za účast.

Střekované na Dni řekli, proč nechtějí nový provoz

STŘEKOV - Jedním z problémů, trápících obyvatele Střekova, je stavba nového provozu na výrobu bioethanolu a s ním spojeného energobloku na výrobu elektrické energie, v němž by se měla spalovat zbytková biomasa. Názory na tuto problematiku zazněly během včerejšího Dne s deníkem.

Oficiální stanovisko města vyslovila vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Alexandra Máslová. Ta uvedla, že připomínky města k novému provozu se týkají například úniku imisí.

„Město má velké připomínky například k úniku imisních látek, třeba oxidu siřičitého, nebo k oxidům dusíku, které by do okolí Setuzy vypouštěl nový komín. Ten by měl přesáhnout sto osmdesát metrů výšky,“ vysvětlovala a dodala, že další připomínky města se mimo jiné vztahují k dalšímu závažnému problému. A to jsou prachové částice PM10, jež by při realizaci výstavby komína měly nejvážnější dopad na zdraví obyvatel a to hlavně za inverzí.

Debaty se zúčastnili i tvůrci petice proti rozrůstání těžkého průmyslu ve městě Jan Civín a Pavel Frajs.

„Oficiální oznámení záměru Setuzy přiznává zhoršení podmínek a ohrožení zdraví obyvatel, zejména během zhoršených rozptylových podmínek,“ zazněl jeden z nejdůležitějších argumentů proti. „Zároveň by vzrostlo dopravní zatížení a uvádí se, že nelze vyloučit ani další zápach, a ten je problémem už nyní. Také by se určení Setuzy z potravinářského průmyslu změnilo v průmysl těžký a tomu chceme jednoznačně zabránit,“ doplnil Máslovou Frajs.

Své stanovisko k debatě zaslal i primátor města Jan Kubata, který se jinak pro vysoké pracovní vytížení nemohl této akce zúčasnit. „Město o problematice nového provozu s vedením Setuzy neustále diskutuje. Management podniku od nás obdržel mnoho kritických připomínek, týkajících se nejen onoho sto osmdesát metrů vysokého komínu.“

Zástupci vedení Setuzy a. s. se diskuse přímo nezúčastnili. Ovšem její tisková mluvčí Marie Logrová už dříve uvedla, že plány na výrobu bioethanolu jsou otevřenou věcí.

„Prozatím zapracováváme připomínky do našeho záměru. Je možné, že výstavba nakonec nebude realizována, protože by vyhovění všem připomínkám mohlo být příliš drahé.“