Výroky a styl komunikace třídní učitelky 1. D nesou známky manipulace a zastrašování. Tak zní výsledek šetření České školní inspekce na Obchodní akademii Kotlářská v Brně.

O vyhrocené situaci na škole Deník Rovnost informoval minulý týden. „Nejsme schopni autenticitu nahrávek potvrdit. Nahrávky nebyly nikomu z vedení školy předestřeny, a nemůžeme tak vyloučit ani účelové vytržení z kontextu nebo posunutí významu eventuálně řečeného,“ zareagoval tehdy tamní ředitel Lukáš Zouhar na část článku, v níž se nachází přepis rodiči pořízeného záznamu jedné z hodin. 

Obchodní akademie v Kotlářské ulici.
Boj žáků za oblíbeného učitele: výhrůžky kvůli profilovce s jeho obličejem

Třídní učitelka na něm studentům naznačuje, že pokud neodstraní podobiznu bývalého učitele Radima Poláška, mohou během studia počítat s problémy. Zástupkyně ředitele Hana Nezhodová jim pak říká, že pokud chtějí na škole dál studovat, mají fotografii odstranit ze svých profilů. Studenti si Poláškův obličej nastavili jako profilovou fotografii na tichý protest proti učitelovu vyhazovu.

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ INSPEKCE
* Vedení školy pochybilo v organizaci distančního vzdělávání.
* Vedení školy pochybilo v kontrole distanční výuky.
* Vedení školy nepochybilo v zajištění výuky ekonomických předmětů odborně kvalifikovanými pedagogy.
* Vedení školy pochybilo pozastavením činnosti žákovského parlamentu.
* Vedení školy pochybilo při řešení nevhodného jednání vyučující vůči žákům.

Podle školní inspekce vedení školy od rodičů studentů popis chování třídní učitelky i zástupkyně mělo. „Ačkoli zákonní zástupci upozornili na nepedagogické chování kantorek, vedení školy neověřilo všechny dostupné prostředky k objektivnímu ověření situace a vycházelo pouze z vyjádření jedné strany,“ vyplynulo z výsledků šetření. Redakce Rovnosti má celý dokument k dispozici.

Spor mezi studenty a pedagogy započal, když vedení školy Poláška propustilo. Učitel si měl od žáků půjčovat peníze a následně s nimi investovat. Polášek důvody vyhazovu odmítá. „Je to lež. Chtějí mě jen pošpinit, nic jsem neprovedl. Je mi z toho smutno,“ sdělil učitel ekonomiky.

Studenti příčinu konfliktu mezi vedením školy a kantorem Poláškem neznali a vysvětlení se dožadovali marně, pročež vznikla petice na učitelovu podporu a následně i popsané tiché protesty. „Akorát nám druhý den sdělili, že se mění učitel a rozvrh. Nic víc. Profesor Polášek prostě zmizel a kvůli zablokovanému mailu jsme jej nemohli kontaktovat. Opakovaně jsme i s rodiči požadovali vysvětlení. Vedení školy nás však ignorovalo,“ řekla již dříve jedna ze studentek Tereza Herzánová.

Distanční výuka

Spor pak zafungoval jako rozbuška a zvedl vlnu dalších otázek. Tentokrát ohledně organizace distančního vzdělávání. To měla dle rodičů jedné ze studentek Evy a Jana Šedových v mnoha ohledech nedostatky. Například chyběl rozvrh výuky, hodiny se ojediněle překrývaly a jeden z učitelů se k online studiu přihlásil až po čtyřech měsících.

Lukáš Zouhar výtky, o nichž článek z minulého týdne informuje, dementoval. „Článek lživě devalvuje a navenek znehodnocuje kvalitní práci našich pedagogických pracovníků v náročné covidové době při distančním vzdělávání,“ podotknul v reakci.

Obchodní akademie v Kotlářské ulici.
Kauza propuštěného učitele: Bere si žáky na obranu a mstí se, tvrdí exkolegové

Česká školní inspekce však stížnosti rodičů označila za odůvodněné. „Ve školním systému nebyly systematické informace o rozvrhu. Vedení školy při zahájení distančního vzdělávání v loňském roce nestanovilo jasná pravidla pro jeho organizaci, jednoznačně neurčilo termín pro uvedení informací o realizaci synchronní výuky a systém předávání těchto informací žákům. Tyto informace jsou ve školním systému uvedeny až od 1. února 2021. Vedení školy rovněž nestanovilo a neuskutečnilo efektivní kontrolní mechanismy distančního vzdělávání,“ zaznělo v dokumentu školní inspekce.

Vznik petice

Konflikt podnítil i vznik petice za odvolání ředitele Lukáše Zouhara. Rada Jihomoravského kraje ji však zamítla. Za ředitele se postavili rovněž učitelé Obchodní akademie Kotlářská,

Vyjádření k výsledkům vyšetřování inspekce učitelé i ředitel přislíbili během dnešního dne. „Zatím jsme bohužel neměli čas seznámit se s výsledky šetření a nestačíme se tak patřičným způsobem vyjádřit. Učiníme tak v úterý,“ nastínil za pedagogický sbor učitel Tomáš Butala.