Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které schválilo fotbalovým klubům využít 10% kapacity stadionu. Do hlediště tak většinou mohou věrní majitelé celosezónních vstupenek, stejně tak je tomu i v případě Army.

Ti se ale musí prokázat negativním testem na koronavirus, případně potvrzením, že byli očkovaní, nebo že posledních 90 dnech prodělali onemocnění covid-19. "Permanentkáři, kteří nemají platné testy, očkování nebo doklad o prodělání nemoci COVID-19 mohou využít testování v den zápasu přímo v pokladnách Městského stadionu, které bude probíhat od 10 hodin," avizoval klub na svých webových stránkách. "Permanentkáři jsou pro vstup na Městský stadion povinni nahlásit informace ohledně testování, očkování nebo prodělání nemoci COVID-19 na e-mailu l.jireckova@fkusti.cz a to do čtvrtečních 12 hodin," upozornil klub dále všechny zájemce o vstup.

Platit budou pochopitelně i další hygienická opatření jako měření teploty, rozestupy či povinnost nosit respirátory.

CO JE TŘEBA SPLNIT
Permanentkáři se musí prokázat:
- negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 48 hodin, nebo
- negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším 48 hodin, nebo
- certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
- dokladem (lékařskou zprávou) o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření MZ, a že od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.

Permanentkáři, kteří nemají platné testy, očkování nebo doklad o prodělání nemoci COVID-19 mohou využít testování v den zápasu přímo v pokladnách Městského stadionu, které bude probíhat od 10 hodin.
Pro všechny návštěvníky Městského stadionu platí povinnost nošení respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu!
Fanoušci, kteří nejsou členy jedné domácnosti jsou povinní dodržet rozestup jednoho volného sedadla a jedné volné řady mezi obsazenými sedadly!
Permanentkáři jsou povinni před vstupem na stadion vyplnit a odevzdat pořadateli selfreporting formulář a podrobit se měření teploty.