Projděte si zápas, doprovodný program i diváckou návštěvu objektivem Viléma Maruše.