Další stíhaný sudí Miloš Vitner, který je zároveň sekretářem krajského svazu, svoji činnost jen přerušil. Vitner na zasedání výkonného výboru sdělil, že s obviněním nesouhlasí, ničeho se nedopustil a proti zahájení stíhání podal stížnost. To už dříve řekl i Deníku. Krajský svaz v čele s Martinem Hrdličkou mu vyslovil důvěru.

„Výkonný výbor ÚKFS ctí presumpci neviny a jednohlasně pohlíží na sekretáře jako doposud, tedy jako na nevinného. Do řádného pravomocného rozhodnutí se pohled nezmění, presumpce neviny je základním právem každého člověka. Jeho stíhání nemá žádnou spojitost s jeho prací sekretáře svazu. Sekretář je v zaměstnaneckém poměru s FAČR, o jeho pracovním poměru tedy nerozhoduje výkonný výbor ÚKFS, nemůže hlasovat ani se usnášet. Výkonný výbor ÚKFS však jednohlasně souhlasí s tím, aby ve funkci, kterou po celou dobu vykonával spolehlivě a svědomitě ku prospěchu celého Ústeckého kraje, pokračoval dále.“

Výkonný výbor v diskuzi zmiňoval podobný případ nezákonně drženého člena výkonného výboru ÚKFS Zdeňka Vaňkáta, který byl půl roku ve vazební věznici, než ho soud zprostil obžaloby v plné výši. „V jeho případě jsme postupovali stejně, což se ukázalo jako správné řešení,“ stojí v zápise.