Podle svých slov chce Zitko vnést do okresního fotbalu mladou krev, znovuobrodit mládežnickou kopanou a sehnat pro ni sponzory. A s případnou korupcí se prý rozhodně párat nebude. „Pokud se s ní setkám, tak věřte, že přijmu nejradikálnější řešení a budu ji tvrdě trestat," prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Ústecký deník.

Stal jste se novým předsedou OFS Ústí nad Labem. Proč jste se rozhodl kandidovat a s jakými plány a ambicemi vstoupíte do této funkce?
Kolem fotbalu se motám již 25 let, a to jako aktivní fotbalista, rozhodčí a v poslední době i funkcionář. Ve všech těchto úlohách jsem poznal fotbal a jsem s ním spjat, jak v dobrém, tak i špatném. Poslední dobou jsem však pochopil, že krása fotbalu netkví jen v samotné kopané, ale že je do něj zapotřebí se zapojit i jako funkcionář. O funkci předsedy jsem začal uvažovat asi před rokem, kdy pan Koubek, který této činnosti investoval bezmála 20 let svého života, za což mu patří velký dík, začal uvažovat o svém odchodu. Chci do okresního fotbalu vnést mladou krev, která bude přínosem pro celý fotbal a chtěl bych ze strany klubů také projevit větší zájem a spolupráci mezi OFS a samotnými oddíly.

Které body jsou ve vašem programu nejdůležitější?
Můj program se dá rozdělit do tří částí. Zaprvé mládež. Mým hlavním cílem je znovuobrození mládežnického fotbalu v okrese Ústí nad Labem, udělat fotbal pro mladé zase atraktivní a přitáhnout je zpět k fotbalovým oddílům. Zadruhé spolupráce. Chtěl bych mezi kluby vznést podvědomí, že OFS je tady pro ně a že jim chce být nápomocný v řešení jejich problémů. A zatřetí finance. Vím, že je v dnešní době těžké shánět finanční prostředky pro jakékoli účely, a proto bych chtěl klubům pomoci od finanční zátěže. a to především v souvislosti s mládeží. Chtěl bych veškeré mládežnické turnaje či zápasy oprostit od finanční zátěže a finanční náklady by šly za OFS. S tím souvisí i to, že bych se jako předseda pokusil sehnat peněžní prostředky pro OFS , a to na základě nějakých finanční dotací, grantů či sponzorských darů.

Do funkce jste byl zvolen poměrem hlasů 21:11. Co uděláte pro to, abyste získal přízeň těch 11 oddílů, které vás nevolily?
Jelikož nevím, kdo mi hlasy dal a kdo ne, tak je těžké posoudit, z jakého důvodu jsem je nedostal. Pro získání zbylých jedenácti hlasů ale udělám maximum a všchny se budu snažit motivovat svou dobrou a nestrannou prací. Budu se snažit dostát svým slibům, a tím bych chtěl všechny utvrdit v tom, že volba mé osoby byla ta správná.

Kterou věc uděláte nebo jste udělal jako první po svém nástupu do funkce?
Jako první jsem poděkoval všem, co mi projevili důvěru a poděkoval jsem všem, kteří zaujímali některé funkce před námi. Dále udělám to, že oslovím nějakou větší společnost z okresu Ústí nad Labem, která by chtěla spojit své jméno s okresním fotbalem. Tímto krokem samozřejmě sleduji i to, že by se mi podařilo sehnat finanční výpomoc ohledně mládežnického fotbalu.

Myslíte si, že i na okresní úrovni fotbalu existuje korupce? Co případně uděláte pro to, abyste ji vymýtil?
Jak jsem již uvedl, na okresní úrovni fotbalu působím dlouho, a to jak v roli hráče, rozhodčího, delegáta či okresního funkcionáře, a neshledal jsem se zde s žádnou korupcí. Věřím tomu, že okresní fotbal se dělá s láskou a pro zábavu a že na této nejnižší úrovni se s korupcí nesetkám. Pokud se s ní však setkám, tak věřte tomu, že přijmu nejradikálnější řešení a budu ji tvrdě trestat.

Budete i nadále rozhodovat fotbalové zápasy? Není to podle vás střet zájmů?
Ano, je pravdou, že působím jako fotbalový rozhodčí. Jsem rozhodčí krajského fotbalového svazu. Do okresních soutěží se jako rozhodčí snažím zasahovat minimálně a budu se snažit, abych se řízení na okresní úrovni úplně vyhnul. Myslím si, že by zde mohl být střet zájmů, a právě proto rozhodčího na okresní úrovni dělat nebudu. To ovšem neznamená, že se budu okresním zápasům vyhýbat. Na vybraná utkání se budu chodit dívat, a tím budu udržovat i kontakt s kluby, a zároveň si myslím, že i jako zkušenější rozhodčí dokážu svým kolegům poradit.

Prozradíte čtenářům Deníku, jaké jsou vaše mimofotbalové aktivity a záliby?
Jsem všestranný sportovec a zajímám se o veškeré sportovní dění. Všechny aktivity dělám na úkor své rodiny, která zaslouží mé uznání a poděkování, že to akceptuje.

Co byste popřál všem fotbalovým oddílům a činovníkům v Ústí nad Labem?
Všem bych rád popřál hodně štěstí, jelikož se štěstím je spojeno úplně všechno. Pokud všichni budou mít štěstí, tak se k tomu přidruží i potřebné zdraví, rodinné i sportovní úspěchy a všestranná spokojenost.