Hlasovalo pro vás 24 z 25 klubů. Čekal jste takto jednoznačný výsledek?
Ano čekal.

Co jste řekl klubům na valné hromadě?
Poděkoval jsem jim za vloženou důvěru a za to, že si váží věcí, které jsem pro okresní fotbal udělal. Řekl jsem, že v této práci budeme pokračovat dál.

V jakém stavu je fotbal na Ústecku?
Jako všude v republice ztrácí mládež. V poslední době jsme hodně zapracovali na kempech pro mládež i ukázkových trénincích. Snažíme se mládež znovu k fotbalu dostat, mládež nesmí vymřít. Pro dospělý fotbal budou hráči vždycky, ale na mladé tady kdysi mnoho prostoru nebylo. Snažíme se to všechno napravovat.

Jak konkrétně?
Pořádáme turnaje pro děti, pořádáme kempy i kvalitní ukázkové tréninky. Část dětí se snažíme u fotbalu udržet a další část pro fotbal získat.

Připravujete momentálně nějaké akce?
Nyní jsme ve složité situaci, ale akce máme přichystané. Jako první by měl proběhnout kemp, který se bude konat před prázdninami. Musíme počkat, jaká budou platit pravidla, co nám dovolí vládní nařízení případně hygiena. Prioritou pro dospělý fotbal je dohrát soutěže.

Nejprve tedy dohrát podzimní část, a pak začít jarní?
Přesně tak, z podzimní části zbývá jen několik málo kol. Pak by se mohlo navazovat jarní částí, ale s tou to vidím pesimisticky. Nemyslím si, že by se podařilo dohrát celou soutěž.

To znamená, že by soutěže byly sestupové?
Chceme zachovat regulérnost soutěží, to znamená, že musí být odehrála alespoň polovina kol. Na to ale navazují vyšší soutěže, jako krajské přebory nebo divize, takže bude záležet i na těchto soutěžích.

Před valnou hromadou jste v rozhovoru říkal, že na Ústecku je málo rozhodčích. Jak jejich počet zvýšit?
Jsou náborové kampaně, snažíme se neustále zvyšovat počet rozhodčích. Problém vidím v tom, že se nám hlásí mladí lidé a chybí nám střední generace, na kterou cílíme nyní.

Zájem z řad veřejnosti o funkce rozhodčích tedy je dostatečný?
Zájem je, což o to, ale jsou to lidé ve věku šestnáct až dvacet let. Rozhodčích v této věkové kategorii máme nejvíce, pak máme dost těch starších, řekněme pedesát plus. Chybí nám generace mezi nimi, která by měla mít největší přehled. Tím, že jsou v produktivním věku, tak se posouvají do vyšších soutěží, proto chybí na okresní úrovni. Postupně se propracovali na takovou kvalitu, že pískají kraj. Musíme vytipovat možné adepty v tomto věku a vychovat z nich kvalitní rozhodčí.

Cílíte tedy na hráče, kteří končí s fotbalem?
Ano, oslovujeme je. Pro tyto rozhodčí už žádné náborové kampaně nebývají, to pátráme sami a zjišťujeme, kdo by měl zájem. Fotbal jsem na Ústecku hrál, jsem ve věku, ve kterém potřebujeme rozhodčí, takže lidí znám docela dost. Oslovuji je, občas se něco podaří, ale je to spíše složitější.

Kolik je momentálně rozhodčích na Ústecku?
V okresních soutěžích dvacet pět až třicet. Čtrnáct jich je v krajských soutěžích a tři v celorepublikových soutěžích. Celkově tu máme padesát rozhodčích, což je dost. Nejde o kvantitu, musíme pracovat na kvalitě.

Mladí tedy musí zastoupit chybějící střední generaci?
Přesně tak, máme různá školení a kempy pro rozhodčí, kurzy na zdokonalení, komise rozhodčích na tom pracuje. Připravuje tréninky nebo simulace zápasů. Pak je také teoretická část, ve které se je snažíme připravit na to, co by je mohlo potkat na hřišti. Když jsem já začínal, tak tohle vůbec nebylo. Poslední čtyři roky se mladým rozhodčím věnují zkušení kolegové, kteří jsou k tomu určení a existuje na to celý ucelený program.

V předchozím rozhovoru jste nastínil, že máte obavy z toho, že by některé kluby mohly ukončit svou činnost. Máte nějaké náznaky, že by k tomu mělo dojít?
Nemám a nemyslím si, že by během dvou tří let k tomu mělo dojít. Dokážu si představit, že by se to v delším časovém horizontu, řekněme pěti let, mohlo stát. Oddíly začnou ubývat, pokud se k fotbalu nepodaří dostat mládež.

Jako předseda okresního fotbalu budete jednotlivé kluby v této snaze podporovat, že?
Podporují se finančně, účastí vybraných hvězd na trénincích, v tomto směru pomáhá také FK Ústí. Probíhá rovněž akce Můj první gól. Každý půlrok se  koná ve dvou oddílech, pozvou se děti ze školek a prvních až třetích tříd a ukáže se jim trénink. Buď je fotbal zaujme, nebo ne. Ukazujeme také trenérům mládeže, jak dělat tréninky a jak si dětí vážit.

V tomto směru je podpora od FAČR dostatečná?
Řekl bych, že ano. V současné době vidím největší problém v tom, abychom získali trenéry pro mládež. Jsou oddíly, které dávají trenérům peníze, o něčem podobném se uvažovalo také na svazu. K tomu jsou ovšem potřeba skuteční trenéři, nebo tátové, kteří jsou ochotní dobře dělat tréninky. Pokud to bude někdo dělat pro peníze, je to problém, ale pokud tam tráví svůj čas, tak si nějakou odměnu zaslouží.

Jak tedy nastavit systém, aby fungoval?
Kdyby někdo věděl, jak to udělat, tak dostane nobelovku (úsměv). Je to těžká otázka, vždy záleží na povaze jednotlivých lidí, kteří jsou schopní a ochotní něco udělat. Když jsem začínal s trénováním, nic jsem za to nedostával, dělal jsem to díky tomu, že mám fotbal rád. Fotbal na okresní úrovni se dálo proto, že ho máte rád a ne s vidinou výdělku a zisku.

Na druhou stranu zmínil jste, že by trenéři nějakou odměnu dostat měli.
Ano, myslím si, že pokud trenéři přistupují k tréninkům zodpovědně, tak by nějakou odměnu dostat měli. Samozřejmě, nikdy nebude adekvátní vzhledem k času. Nějaké drobné všimné, řekněme pětset korun nebo tisíc určitě potěší.

Pokud by k tomu došlo, platil by trenéry okresní svaz nebo klub?
Na krajském fotbalovém svazu byl na toto program, ve kterém se s těmito penězi počítalo, takže nadační fond je schopný toto utáhnout. Pokud jde o poloprofesionální týmy, které platí hráče, tak si myslím, že jsou schopní platit i trenéry. I na té nižší úrovni, ve klubech typu Skorotice, Svádov nebo Velké Březno, by si trenéři také odměnu zasloužili. Nebudu říkat, že na Armě, v Brné nebo Neštěmicích, by to měl platit svaz.

Tohle vy jako předseda můžete ovlivnit, že?
Jako předseda okresního fotbalu mám určité možnosti, jak komunikovat s krajským fotbalovým svazem. Žádáme i dotace na kempy, tréninky či turnaje. Je to o tom, abychom dokázali někde sehnat peníze. V současné době je sehnat peníze pro sport těžké, ale pokud se člověk snaží, tak nějaké minimální prostředky sehnat jdou.

Jakmile se fotbal vrátí do obvyklého stavu, budou trenéři mládeže dostávat zaplaceno?
To takhle jednoduše říct nejde. Ti trenéři musí mít určitou kvalitu a hlavně se peníze musí dostat k osobám, ke kterým mají. Nejvíce jsme naráželi v minulosti na to, že nejsme schopní ovlivnit dění v oddílu. Cesta, jak peníze dostat přes účetnictví ke konkrétním trenérům, je obtížnější. Všechno funguje na dotacích, takže musí být jasná finanční struktura.

To znamená, že svaz finančně podpoří klub, ale už nedokáže ovlivnit, zda peníze dostane ta správná osoba?
Ano, dalo by se to tak říct. Na druhou stranu, pokud chce svaz někoho podpořit, tak ten dotyčný musí něco odevzdat. Naráželi jsem například i na to, že se trenéři nechtěli vzdělávat. Došlo také k tomu, že peníze dostal trenér, který se nevzdělávat. Ten, který ano, peníze nedostal. Musíme najít cestu, která bude vyhovovat všem.

Josef Zitko
V ústeckém fotbale působil jako hráč 30 let, jako funkcionář 12 let. Je předsedou okresního fotbalového svazu, dříve působil jako člen komise rozhodčích, člen výkonného výboru krajského fotbalového svazu, dva roky měl na starost komisi rozhodčích.