Galerie: Archeologické objevy při pracích na plynovodu Moravia

Baterie pecí ze starší doby železné (7.–6. století př. n. l.) Hrob keltské ženy z mladší doby železné (4.–5. století př. n. l.). Pohřeb koně. Mladší doba římská. Chata z mladší doby římské (4. století n. l.) porušená ještě mladším žlábkem. Archeologické práce v trase plynovodu Moravia na Hodonínsku. Část zaniklé středověké vesnice odkryté během skrývek. Nález antoninanu římského císaře Galliena (vládl mezi léty 253 až 268) Nález antoninanu římského císaře Galliena (vládl mezi léty 253 až 268) Nález 1/24 statéru (typ Athena Alkidemos) z ml. d. laténské (2 st. př. n .l.) Nález šatní spony (tzv. typ s podvázanou patkou) z mladší doby římské (3. století n. l.) Obytná chata z časného období mladší doby železné (4. století př. n. l .) Hrob ženy z mladší doby železné (4.–5. století př. n. l.). Keramická nádoba uložená k nohám zemřelé Hrob ženy z mladší doby železné (4.–5. století př. n. l.). Detail z hrobu. Patrný je bronzový náramek, železná jehlice, snad zbytek nákrčníku a další hrobové milodary