Galerie: Češi v pohybu, Lipno

Vodní nádrž Lipno.  Má největší vodní plochu v České republice, je také nazýváno jihočeským mořem. Stezka korunami stromů. První stezka svého druhu v České republice je v provozu od roku 2012. Bobová dráha. V Lipně nad Vltavou je adrenalinovým zážitkem jak pro malé, tak i pro dospělé. Avšak není zde pouze jedna, zájemci zde mohou sjet rovnou dvě dráhy. Jednu horskou a druhou korytovou, které jsou vzájemně propleteny. Městys Frymburk leží na poloostrově na levém břehu vodní nádrže Lipno. Nachází se tam několik pláží a přístaviště s přívozem. Schwarzenberský plavební kanál. Na Šumavě spojuje jeden z přítoků Vltavy, rakouskou řeku Große Mühl, a přítok Dunaje, čímž propojuje úmoří Severního a Černého moře. Vítkův hrádek.  Nejvýše položený hrad v Čechách s největší dochovanou obytnou věží se tyčí v nadmořské výšce 1053 metrů. Rozlehlá ves Zadní Zvonková byla po odsunu Němců odsouzena k zániku. Její poloha u hranic s Rakouskem se jí stala téměř osudnou. Přímo obcí procházela železná opona. Do konce dvacátého století tam zbyly pouze zchátralý kostel svatého Jana Nepomuckého.