Galerie: Děkanka Filozofické fakulty UJEP prof. Michaela Hrubá