Galerie: Karel IV., český král a římský císař

Adolf Liebscher: Karel IV. s Annou Svídnickou vjíždí roku 1355 slavnostně do Říma Josef Mathauser: Karel IV. pokládá základní kámen k novému mostu Korunovační klenoty vystaveny na Pražském hradě v nové vitríně. Karel IV. Korunovační klenoty vystaveny na Pražském hradě v nové vitríně. Korunovační klenoty vystaveny na Pražském hradě v nové vitríně. Max Švabinský: Karel IV. zakládá univerzitu. Luneta od Maxe Švabinského v Kroměříži v bývalém klášteře Františkánů Korunovační klenoty vystaveny na Pražském hradě v nové vitríně. Korunovační klenoty vystaveny na Pražském hradě v nové vitríně. České korunovační klenoty...na dosah, život v době Karla IV. České korunovační klenoty...na dosah, život v době Karla IV. České korunovační klenoty...na dosah, život v době Karla IV.  Václav IV., Karel IV. a Jošt Moravský, iluminace z Památné knihy olomoucké z roku 1430 Karel IV. na obraze Václav IV., Karel IV. a Jošt Moravský, detail Busta císaře Karla IV. v Papežském paláci v Avignonu Listina Karla IV. pražskému arcibiskupovi, ve které mu uděluje privilegium korunovat české krále Karel IV., římský a český král vyhlašuje markrabství moravské, vévodství opavské a biskupství olomoucké za léna české koruny České korunovační klenoty...na dosah, život v době Karla IV. Bronzová socha Karla IV. v Praze.